Med fersk bachelorutdanning i havbruksdrift og ledelse i bagasjen, samt røktererfaring fra både Mowi og Grieg og avtjent verneplikt i brann- og redningstjenesten ved Ørlandet Hovedflystasjon, er Mia Guttorm Moseng både faglig og mentalt godt rustet til å lede det kanadiske teknologiselskapet Sedna Technologies sin satsing i Europa, Afrika og Asia.

– Så lenge du er flink og står på, er motivert og vil noe, så får du det til! sier Mia. Hun har god erfaring fra mannsdominerte arbeidsplasser. På Ørlandet Hovedflystasjon var hun eneste brannkvinne blant 49 brannmenn. Nå er hun daglig leder i et teknologiselskap innen havbruksnæringen, og hun vil gjerne inspirere andre jenter til å satse utradisjonelt.

Sensor Globe ser nesten ut som en svart-hvit versjon av en stor Pokèball-leke, men er et avansert verktøy for å overvåke vannkvalitet og fiskevelferd i hele forsyningskjeden. (Foto: Sedna Technologies)

Sedna Technologies Norway er et nytt selskap som er på vei inn i Stiim-klyngen. Teknologiselskapet ble etablert i Canada for litt over et år siden i Canada. Hovedproduktet er selskapets Sensor Globe, en kule på størrelse med en grapefrukt som kan registrere temperatur, pH-verdi, oksygen samt akselerasjon og støt. Ved hjelp av sensorgloben kan hele forsyningskjeden sikres i forhold til vannkvalitet og fiskevelferd.

Mandag denne uken var Mia sammen med mentor og partner i Sedna Technologies, Trond Severinsen, hos en potensiell kunde og testet ut globen i et smoltanlegg der fisken skulle fraktes videre til et stort RAS-anlegg. Globen fulgte med fisken og ble transportert gjennom rørene, fiskepumpen og inn i lastebilen som fraktet fisken i cirka 45 minutter, før både fisk og sensorgloben ble ført igjennom rør til RAS-anlegget. Globen er trådløs og har opptil 4-5 måneders batteritid, og resultatene fra målingene avleses i sanntid på mobilen via en app, eller via Cloud på en PC.

– Fisken kan følges fra A til Å. Det er allerede mye interesse fra bedrifter både innen akvakultur og annen industri som driver med miljøovervåking, og jeg tror dette er noe som virkelig kan selge og har en rekke anvendelsesområder. Sensorgloben brukes for eksempel allerede for å overvåke transport av levende kongekrabbe, hummer, piggvar osv. for å dokumentere vannkvalitet, støt og akselerasjon, sier Moseng.

Globen skal i nær framtid kunne utstyres med en rekke ulike sensorer etter kundens behov. Salinitet, nitrat, ammoniakk, lyd og lys, trykk og vakuum er blant disse. Globen kan flyte, synke eller være nøytral – alt etter hvordan den stilles inn.

Sedna Technologies Norway er heleid av morselskapet Sedna Technologies i Canada, der Trond Severinsen er norsk partner i selskapet. Han begynte selv i Sea Farm Trading AS som 19-åring i 1984, og vil nå gjerne gi den samme muligheten videre til den yngre garde som vil inn i havbruksnæringen.

Mia Guttorm Moseng er ikke i tvil – hun vil anbefale andre unge å satse på havbruk. Hun var først innom biokjemi-studiet ved UiS, før hun skiftet over til bachelorstudiet i havbruksdrift og ledelse ved Nord Universitet. Nå venter en spennende tid som daglig leder for Sedna Technologies satsing i Norge, Europa, Afrika og Asia.

Mia Guttorm Moseng har røktererfaring fra Mowi og Grieg i tillegg til universitetsutdanning innen havbruksdrift og ledelse. (Privat foto)