Gjennom ordningen VRI Rogaland kan bedrifter nå søke om inntil 200.000 kroner til innledende forskningsarbeid for bedriften.

I disse Korona-tider har også virkemidlene for regional innovasjon blitt styrket, og det gir muligheter for bedrifter som har behov for forskning relatert til sin virksomhet.

– Det er fortsatt virkemidler igjen i VRI. Finnes det bedrifter i Stiim med et prosjekt som krever hjelp fra et forskningsinstitutt, så ta kontakt! Det sier Morten Bergslien som er kompetansemegler for havbruk og bistår søkere fra klyngen.Forskningen kan eksempelvis være i form av fra fysiske beregninger, markedsanalyser, valideringsarbeid eller miljøundersøkelser.

Forskningen kan eksempelvis være i form av fra beregninger, analyser, valideringsarbeid eller andre undersøkelser for konsept.

– VRI er egentlig ment som første skritt for bedrifter som ikke har brukt forskningsmidler før. I Stiim er det nå et solid antall medlemsbedrifter som har brukt forskningsmidler, men det er sikkert flere som kan nyttiggjøre seg ordningen, sier Bergslien.

Kompetansemegler Morten Bergslien kan nås via e-mail morten.bergslien@blueplanet.no eller telefon 970 66 516.