«Er det klima for havbruk?» er spørsmålet som stilles på konferansen HAVBRUK 2020 i regi av Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Gjennom innlegg og debatter skal konferansen belyse dagsaktuelle problemstillinger, som hvordan næringen påvirkes av globale trender, laksens klimaavtrykk og trafikklyssystemet.

Konferansen arrangeres annethvert år og er en viktig møteplass for norsk havbruksnæring. På grunn av Korona-situasjonen blir den i år digital og gratis.

Det blir parallellsesjoner der deltakerne blir oppdatert på den nyeste forskningen på en rekke temaer innenfor fiskehelse, miljø, teknologi og samfunn. På konferansen er det også rom for å dykke ned i resultater fra nesten 100 forskningsprosjekter.

Detaljert program for HAVBRUK 2020 og link til påmelding finner du her.