Det nye EU-regelverket for næringsmiddelindustrien som krever at best available techniques (BAT) benyttes for rensing av avløpsvann gjelder fra 4. desember. Innen den datoen må norske slakterier og foredlingsbedrifter innen akvakulturnæringen søke om unntak fra eller innfri kravene. Unntakene vil være tidsbegrenset, slik at bedrifter på sikt er nødt til å arbeide for å innfri kravet om beste renseteknologi.

Renate Kvingedal er Global R&D Manager i Cargill Aqua.

På Stiim Aqua Pub 19. oktober fortalte Torbjørn Munkejord Pedersen fra Norconsult om det nye EU-regelverket og om arbeidet som nå må gjøres av selskapene som omfattes av dette. Videre antydet han at det i fremtiden kan komme lignende krav for andre utslipp, for eksempel fra landbaserte anlegg.

Kveldens andre innlegg var det Renate Kvingedal, Global R&D Manager innenfor akva-området i Cargill, som stod for. Hun fortalte om Cargills omfattende globale forskningsvirksomhet, om forskningen på fôr til akvakultur og om det lokale forskningsanlegget i Dirdal i Rogaland.

Et interessert publikum hadde gode spørsmål til begge innleggsholderne. Etter at presentasjonene var ferdig ble det tid til å hilse på og slå av en prat med med andre pubdeltakere.

Neste Stiim Aqua Pub arrangeres i Stavanger før jul, 14. desember. Programmet er ikke klart ennå, men du kan allerede nå melde deg på førjulsarrangementet.

Klikk her for å melde deg på Aqua Pub i Stavanger 14. desember

Torbjørn Munkejord Pedersen fortalte om nye krav til renseteknologi som blant annet gjelder for lakseslakterier.