Siden den offisielle oppstarten i 2019 har Stiim Aqua Cluster gradvis vokst seg sterkere og større. Målet er å gjøre klyngen til et komplett økosystem for innovasjon og vekst innen norsk havbruksnæring. Nå har klyngen Arena Pro-status hos Innovasjon Norge, og antallet medlemsbedrifter nærmer seg 200 med stormskritt. Medlemmene kommer fra alle deler av landet, og i løpet av det siste året har det kommet til over 30 nye.

I løpet av 2022 har Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» kommet godt i gang. Prosjektorganisasjonen hadde stormøte med oppdatering på delprosjektene 7. november i år.

2022 har vært et år med mye aktivitet i klyngen og stort medlemsengasjement:

  • 6 digitale miniseminar
  • 6 Stiim Aqua Pub
  • 3 frokostseminar
  • 2 Havbruk og Hockey i DNB Arena
  • Konferansen AquaNext

I tillegg er det gjennomført fem andre åpne medlemsmøter, som dialogmøtet med NFD, arrangement på Havets Hus i samarbeid med Tekna under Forskningsdagene, møte med Geir Pollestad om grunnrenteskatt og fagseminar om grunnrenteskatt. I regi av Stiims eksportprogram «Eksport i kikkerten» ble det i høst gjennomført en eksportrettet tur til Færøyene. I tillegg har vi i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger og UiS gjennomført Stiim Trainee-samlinger for deltakere i Trainee Sørvest som er tilknyttet klyngen.

2023 blir et spennende år, og det knytter seg stor usikkerhet til hvordan grunnrenteskatt vil ha innvirkning på bransjen. Fristen er 4. januar 2023 for å sende uttalelse til departementets forslag, som nå er ute på høring.

Vi er allerede godt i gang med å planlegge medlemsaktivitetene for 2023, og du kan allerede nå melde deg på Stiim digitalt miniseminar 18. januar med tema «Cybersecurity og nettvett i næringslivet» og Stiim Aqua Pub i Oslo 25. januar.

Våren 2023 går vi også i gang med vårt vekstprogram for havbruksnæringen, Ocean of Opportunities. Fristen for å søke om deltakelse er satt til 13. januar. Tips gjerne gründerbedrifter og start-ups om muligheten, slik at vi får flest mulig gode søkere innen fristen.

Datoene for neste års AquaNext-konferansen om ny havbruksteknologi er satt til 14. og 15. november. Konferansen arrangeres i Stavanger.