Utlysningen «Forebygging og kontroll av lakselus med best mulig fiskevelferd» har søknadsfrist 23. mars kl. 13:00. Det er en stor samlet utlysning med totalt 6 separate temaer og delmål. Søkerne kan levere søknad på flere av delmålene, men én søknad kan kun rettes inn mot ett enkelt delmål.

Forebygging og kontroll av lakselus og skottelus er en utfordring for havbruksnæringen. Ved inngangen til 2023 skriver FHF at næringen har rimelig god kontroll med lakselus, men at mange områder fortsatt får gult eller rødt trafikklys. Derfor fortsetter arbeidet, og det ønskes ny kunnskap om reduksjon av luselarver, hvordan unngå luselarver, og ikke minst de velferdsmessige konsekvensene for fisken av til dels hyppig lusebehandling.

Les hele utlysningen her

De seks delmålene er:

 • Delmål 1 – Utvikle beste praksis for forebygging og kontroll av lus
 • Delmål 2 – Dokumentere avlusingseffekt, resistens-/adapsjonsrisiko og fiskevelferd ved bruk av tilgjengelige forebyggings- og kontrolltiltak, enkeltvis eller i samspill
  • Delmål 3 – Dokumentasjon av helt nye forebyggings- og kontrolltiltak mot lus
    • Delmål 4 – Utvikle og dokumentere en referansestandard for automatisk luseregistrering
     • Delmål 5 – Utvikle og dokumentere bedre metode for varsling, overvåking og registrering av lus i sjøen i tilnærmet sanntid
     • Delmål 6 – Fremskaffe metodikk for sporing av opphav for lakseluslarver

     Les mer om delmålene