Torsdag 15. februar kl. 17-19 møtes vi i andre etasje på Cardinal Bar & Pub i Stavanger . Denne gang er det søkere til Stiims vekstprogram Ocean of Opportunities 2024 som står for presentasjonene. Foreløpig har fem selskap bekreftet at de stiller med presentasjoner, men det kommer kanskje flere:

NordicDX – «GenomVann» skal tilby miljøovervåkingstjenester til norsk akvakultur. Ved å analysere materiale fra filtersystemer identifiserer selskapet helsemarkører og miljøparametre som påvirker fiskens velferd.

Waive AS – Waive har en unik sonarløsning som gir oversikt over den totale biomasse i merd. Waive sine dashboard kan i dag levere en digital 3D visualisering av biomasse, og data som i sanntid bl.a. viser snittvekt, vektfordeling, posisjonering av fisk i merden og antall fisk

Biocéanor – Datadrevne løsninger for vannkvalitet som ved bruk av AI optimaliserer fiskehelse og vekst, samtidig som kostnader reduseres.

Oxy Solutions – Teknologi som oksygenerer vannet til akvakultur med nanobobler. Ved bruk av teknologien får en 100% oksygenmetning i vannmassen i tillegg til en bufferkapasitet avnanobobler som løses ut i vannmassen når partialtrykket av løst oksygen synker

AquaFind – Tilbyr løsninger for gjenbruk av utstyr i havbruksnæringen. Med mer fokus på ressursutnyttelse og sirkulær økonomi ønsker vi å redusere avfall, lagringsproblemer og negative miljøpåvirkninger.

På aqua pub treffer du i tillegg gamle venner og kan stifte nye bekjentskap fra havbruksnæringen i Rogaland.

Meld deg på Stiim Aqua Pub her

Deltakerne på AquaNext-konferansen i november fikk høre presentasjoner av de fem selskapene Kelpinor, Urchinomics, Harbor, Sensor Globe Norway og Inseanergy. Alle fem deltok i Stiim Aqua Clusters vekstprogram Ocean of Opportunities i fjor. Nå har det vært ny søknadsrunde for vekstprogrammet. På aqua pub 15. februar kan vi bli bedre kjent med noen av de selskapene som har søkt om deltakelse i 2024. På Stiim Aqua Pub får de kort introdusere seg for publikum. Deretter blir det som vanlig god mulighet til mingling og nettverksbygging.

Selskapene som har søkt Ocean of Opportunities 2024 har sin første samling 14.-15. februar i Havets Hus i Stavanger. Etter samlingen velger en jury med mentorer og samarbeidspartnere ut 3-5 bedrifter som går videre i programmet. Er du nysgjerrig på ny teknologi og selskap som rigger seg for vekst, så kan det lønne seg å delta på arrangementet på Cardinal 31. januar. Blant søkerne til Ocean of Opportunities 2024 er det garantert selskaper du vil få høre mye til i tiden som kommer.

Ocean of Opportunities ble første gang arrangert i 2018. Blant bedriftene som tidligere har deltatt i programmet er Blue Lice, FishGLOBE, Harbor, Remora Robotics, Seafarming Systems, Klart Vann og Blár.

Fjorårets fem Ocean of Opportunities-bedrifter viste seg fram på konferansen AquaNext 2023. Nå kan du møte noen av 2024-deltakerne på Stiim Aqua Pub 15. februar i Stavanger.