Første webinar i serien ble gjennomført 22. mars. Nå er det mulig å melde seg på webinar 2 og webinar 3 i treparts-samarbeidet der eksperter fra næringen og forskere fra Norge, Israel og Singapore deler trender og mulighetene i forhold til vekst i havbruk i Singapore og områdene rundt.

Møteserien har som mål å skape en plattform for utveksling av idéer og praksis, og videre samarbeid for å møte økt etterspørsel gjennom innovasjon og bærekraftig utvikling.

Webinar 2 «Breaking New Ground» arrangeres torsdag 22. april og tema for dagen er fiskefór og næring, helse og genetikk.

Webinar «Exploring the frontiers of aquaculture systems» arrangeres 27. mai og har hoved på RAS-teknologi og neste generasjons havbruksteknologi og digitalisering innen havbruksnæringen.

Se her for detaljert program og påmelding