Det er Covid-19 smittesituasjonen og nye strengere retningslinjer og regler i forbindelse med gjennomføring av arrangement som gjør at samarbeidspartnerne Stiim, Norsk Industri og Næringsforeningen i Stavangerregionen i dag tok beslutningen om utsettelse.

Leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster lover en utmerket konferanse med tema «Havbruk til havs» til neste år.

– Målet vårt er å lage en utmerket konferanse våren 2021, med samme innhold og samarbeidspartnere. Ny invitasjon til konferansen blir sendt ut så snart vi har dette klart, forteller leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Nye datoer for Havbruk til havs-konferansen kunngjøres så snart de er fastsatt. Det blir da laget en ny link for påmelding til konferansen i 2021.

Avgjørelsen om å flytte konferansen til 2021 er tatt etter nøye vurderinger og i tett dialog med nasjonale myndigheter.   

Informasjon i egen mail

De som var påmeldt til konferansen i november har fått egen e-post med informasjon. Alle vil få refundert betaling gjort med kredittkort, fratrukket transaksjonsavgift for nettbetaling, innen 1-5 virkedager. Når datoene for konferansen i 2021 er satt, må de melde seg på på nytt for å delta.

– Vi beklager alle ulemper dette medfører, men gitt den nåværende situasjonen har vi kommet frem til at dette er den beste løsningen for alle.   Vi håper å se deg på konferansen til våren 2021, sier Andreas Heskestad.

Rapport presenteres digitalt

Innen kort tid vil Stiim og Norsk Industri invitere til et gratis webinar der rapporten «Verdiskapingspotensialet og veikart for havbruk til havs» presenteres av professor Ragnar Tveterås fra UiS og professor Torger Reve fra BI. Webinaret vil ha innledere både fra myndigheter og næringen.

Rapporten skulle legges fram på konferansen nå i november, men blir nå i stedet presentert digitalt.

– Vi ser frem til webinaret og gleder oss til en rapport som konferansen neste år vil bygge videre på, sier klyngeleder Heskestad.

Dato og mer informasjon om webinaret vil bli kunngjort på Stiims nettside.