Prosjektet omfatter digital og praktisk opplæring for ansatte på oppdrettsanlegg i Øst-Afrika. Det store kunnskapsprosjektet er på 2 millioner Euro og omfatter landene Kenya, Uganda, Rwanda og Tanzania. BluePlanet Academy samarbeider i prosjektet med Lake Harvest Group, Larive International, Lattice Aquaculture og Skretting/Tunga Nutrition.

Målet er å styrke oppdrettsnæringen i Øst Afrika gjennom økt kompetanse. Tilgang til kunnskap er viktig. God kunnskap gir god drift, økt lønnsomhet, styrket fiskevelferd, ressursutnyttelse og generelt bedre resultater.

Prosjektet blir en videreføring av BluePlanet Academy sine eksisterende prosjekter i Afrika. (Foto: BluePlanet Academy)

Samarbeidspartnerne i prosjektet skal lage et skreddersydd program for digital og praktisk trening. BluePlanet Academy har ansvar for det digitale pensumet, bestående av animerte videoer som dekker aktuelle tema for tilapia- og catfish-oppdrett, vil ligge tilgjengelig på BluePlanet Academys hjemmeside www.howtodoaquaculture.com

«Samaki Poa» er for BluePlanet Academy en videreføring av tidligere prosjekt i forhold til tilapia-oppdrett i Øst Afrika. Nå skal det digitale materialet utvides, og i tillegg lages det helt nye kursmoduler for oppdrett av afrikansk ålemalle (African Catfish). Like over nyttår drar ansatte fra BluePlanet Academy til Øst Afrika for å samle inn filmmateriale og innhente informasjon for videre arbeid med kursmodulene.

Målet er å nå 10.000 nåværende og fremtidige oppdrettere av tilapia og catfish. Spesielt skal prosjektet motivere kvinner og unge til deltakelse. Det blir fysiske kurssamlinger der over 1200 oppdrettere skal få praktisk opplæring. Fem Tunga Nutrition-sentre skal oppgraderes og brukes til praktisk opplæring av brukere som ikke har internettilgang.

Det blir også opprettes et nytt Aquaculture Academy i Uganda etter modell fra Kenya, der det i dag er etablert et havbruksakademi.

I dag er det et gap mellom den private oppdrettsnæringens behov for kompetanse og kunnskapsnivået i arbeidsstyrken. I noen tilfeller skyldes det at nyutdannede ikke får relevant praksis. Det er også et problem at den informasjonen som finnes tilgjengelig på nett ikke er tilpasset lokale forhold eller gir forskningsbasert kunnskap. Prosjektet «Samaki Poa» skal endre på det ved å fylle kunnskapsgapet og sørge for kompetanse som kan gi videre vekst og suksess.

Oppdrett av tilapia og catfish i Afrika er forskjellig fra oppdrett av laks i Norge, men god kunnskap er like viktig uansett hvilken art det gjelder og på hvilket kontinent man holder til.