Havbruksnæringen er en global vekstnæring. En av årsakene er at verdens befolkning øker og det blir behov for mer mat. I følge OECD-rapporten «The Ocean Eonomy in 2030» er det forventet en sterk vekst i den globale havbruksnæringen i årene fremover. Bare i Norge er det estimert at veksten i produksjon av laks og ørret kan femdobles innen 2050.

For å lykkes nasjonalt og internasjonalt er det et stort behov for ny teknologi og ny innovasjon som sikrer bærekraftig vekst og lønnsomhet. Det er utgangspunktet for temamøtet som Stiim og DNB Stavanger arrangerer 24. oktober i DNB Arena.

Etter at temamøtet er ferdig blir det middag og informasjon om hockeykampen mellom Oilers og Grüner før selve kampen starter klokken 18.00.

Arrangementet er gratis for Stiim-medlemmer. Husk å melde deg på innen 22. oktober via denne linken.

Agenda for arrangementet

15.00 Kaffe frukt

15.15 Velkommen v/DNB

15.30 Stim v/Andreas Heskestad  «Å styrke veksten i havbruksnæringen gjennom satsing på ny teknologi»

15.45 Produksjonssjef for Mowi sør, Bernhard Østebøvik. «Hvilke utfordringer må løses for å styrke veksten i havbruksnæringen»

16.00 Aqua Robotics v/daglig leder Knut Molaug «Robotisering av havbruksnæringen»

16.15 Martha Kold Bakkevig, CEO i Steinsvik Group. «Scale AQ styrker sin posisjon – utviklingstrekk og muligheter fremover innen havbruksnæringen»

16.30 Alf Reidar Sandstad, daglig leder, Seafarming systems «Teknologier for ny vekst – AquaTraz og Aquantum Leap»

16.45 Spørsmålsrunde

17.00 Middag

17.40 Litt om hockeykampen

17.50 Vi går til DNB losjene

18.00 Kampstart Oilers vs. Grüner

20.15 Kampslutt