Klyngeleder Trine Danielsen og leder av Stiims styringsgruppe, Erlend Sødal, var vertskap for Stiim Aqua Pub på The Dubliner i Oslo i forrige uke. Stiim har medlemsbedrifter over hele landet, og vi har som mål å arrangere møteplasser for medlemmene både digitalt og fysisk. Stiim Aqua Pub er en slik møteplass der deltakerne kan bli kjent med andre klyngemedlemmer og utvide sitt faglige nettverk.

Klyngeleder Trine Danielsen ønsker velkommen til Stiim Aqua Pub.

Stiim Aqua Pub har vært arrangert både i Stavanger, Oslo og Trondheim. Denne gang stod Oslo for tur, og bedriftene VESO Aqualab og Open Ocean Farming stod for presentasjonene.

Marie Løvoll er forskningsdirektør i VESO Aqualab, og hun fortalte om forskningsstasjonen som gjennomfører forsøk med fisk og produkter til oppdrettsnæringen. Bedriften dokumenterer at produktene har god effekt og gir minimalt med bivirkninger før de tas i bruk.

CTO Morten Lyssand presenterte Open Ocean Farming. Open Ocean Farming er et nyopprettet oppdrettsselskap som fokuserer på oppdrett av laks og ørret i åpent hav, både i Norge og internasjonalt. Bedriften har utviklet en egen subsea produksjonsteknologi og jobber med produksjonsmuligheter i flere europeiske land.

Deltakerne på aquapubben fikk også bli kjent med Stiims styringsgruppeleder, Erlend Sødal, som hadde tatt turen til Oslo for anledningen.

Neste Stiim Aqua Pub arrangeres i Stavanger på Cardinal Pub onsdag 30. november kl. 17:00-19:00. Selv om programmet ennå ikke er klart kan du allerede melde deg på arrangementet:

Stiim Aqua Pub i Stavanger 30. november