2021 ble dermed tidenes beste år for norsk sjømateksport både i volum og verdi. Eksporten tilsvarer 42 millioner måltider hver eneste dag i hele året.

I følge Norges Sjømatråd ble det i 2021 satt mange rekorder. Her er noen av dem:

  • For aller første gang passerte det totale eksportvolumet 3 millioner tonn.
  • Verdiøkningen var på hele 15,1 milliarder kroner, eller 14,3 prosent, sammenlignet med året før.
  • Den gamle verdirekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner ble slått med 13,6 milliarder kroner, eller 12,7 prosent.
  • I desember ble det eksportert sjømat for 12 milliarder kroner. Det er ny rekord for denne måneden.
  • Det ble en solid eksportrekord for blant annet laks, kongekrabbe, snøkrabbe og makrell.

Sjømat er den av Norges store eksportsektorer som har hatt størst vekst. På 10 år har verdien mer enn doblet seg, fra 47,7 milliarder kroner i 2012 til 120,8 milliarder kroner i 2021.

Laks er helt klart den arten med størst eksportverdi, totalt 81,4 milliarder kroner i fjor. På andre plass kommer torsk med en eksportverdi på 9,8 milliarder og makrell på tredjeplass med 5,9 milliarder. Det var i andre halvdel av 2021 at eksportveksten var størst, sammenlignet med året før.

Forholdet mellom havbruk og fiskeri har i liten grad endret seg siden 2020. Verdien fra havbruk utgjør 71 prosent, mens volumet utgjør 44 prosent av eksporten. I 2021 ble det eksportert 1,4 millioner tonn fisk fra havbruk til en total verdi av 85,7 milliarder kroner. Volumet økte med 11 prosent mens verdien økte med 16 prosent sammenlignet med 2020.

Les mer om sjømateksporten i 2021 i Norsk Sjømatråds artikkel.