Denne gang er vi så heldige å ha fått med oss DNB og DNV som skal holde presentasjoner. Jørgen Vatn og Sigurd Solheim Pettersen fra DNV holder innlegget med tittelen «Shaping the future of Aquaculture». DNB stiller med Senior Advisor Sanctions, Astrid Skage Torgersen, som orienterer om handelssanksjoner.

Klikk her for påmelding

Jørgen Vatn, DNV

Vi gjør oppmerksom på at Stiim Aqua Pub nå har flyttet på seg – torsdag 18. januar møtes vi på Fru Burums i Skovveien 3. Klokkeslettet er som før fra 17:00-19:00.

Kveldens første presentasjon er ved Jørgen Vatn og Sigurd Solheim Pettersen fra DNV. Først vil de gi en presentasjon av DNVs nye rapport Seafood Forecast to 2050. Deretter forteller Jørgen Vatn om DNVs nye akvakultursatsing og Åkerblå-oppkjøpet.

Sigurd Solheim Pettersen, DNV

I sommer inngikk DNV en avtale om å kjøpe Åkerblå Group, et ledende norsk selskap innen havhelse. Med oppkjøpet har DNV styrket sin tjenesteportefølje innen akvakultur og offshore fornybar energi i Europa. Åkerblå Group har i overkant av 300 ansatte i Norge, Storbritannia, Island og Litauen og inkluderer seks selskaper.

Foredraget til Astrid Skage Torgersen fra DNB vil gi et kort overblikk over hva internasjonale sanksjoner er, og hvordan de påvirker eksport og internasjonal handel for havbruksnæringen. Astrid Skage Torgersen er Senior Advisor Sanctions i DNB og jobber til daglig med evaluering i forhold til internasjonal handel. I en verden med mye eksport, og med en norsk havbruksnæring som ser mot utlandet, er handelssanksjoner og risiko ved internasjonal handel noe stadig flere må forholde seg til.

– Ved bruk av nylige medieoppslag vil vi prøve og navigere oss igjennom hva sanksjoner egentlig er. Til slutt vil vi se litt inn i spåkulen for å se på fremtidig handel med Kina, sier Astrid Skage Torgersen.

Stiim Aqua Cluster og to andre havbruksklynger samarbeider med Innovasjon Norge om en eksportsatsing i Kina. 7.-13. april i år planlegges en Trade Mission Tour til Kina for norske akvakultur-bedrifter. Derfor arrangerer vi et Stiim digitalt miniseminar 31. januar med tittelen «Eksport i kikkerten – Kina». Miniseminaret passer for alle som ønsker å lære mer om akvakultur og norske bedrifters erfaringer fra Kina, kinesisk businesskultur, Innovasjon Norge i Kina og Eksfin sine eksportfinansieringsordninger. Se programmet og meld deg på miniseminaret her.

PROGRAM STIIM AQUA PUB 18. JANUAR

17:00-17:15      Velkommen til Stiim Aqua Pub, v. klyngeleder Trine Danielsen

17:15-17:35      Shaping the future of aquaculture, v. Jørgen Vatn og Sigurd Solheim Pettersen, DNV

17:35-17:55      Havbruksnæringen og sanksjoner: Navigering i internasjonal handel, v. Astrid Skage Torgersen, DNB

17:55-18:00      Spørsmål og oppsummering

18:00-19:00      Hyggelig havbruksprat og mingling

Meld deg på Stiim Aqua Pub her