– Jeg gleder meg enormt til vi er over Korona-krisen og kan møtes på ordentlig, sier prosjektleder Steffen Kildal i Stiim Aqua Cluster.

Siden januar har han arbeidet med FLO SJØ, nettverket som nå omfatter sju av aktørene som utvikler teknologi for lukket oppdrett i sjø. De sju bedriftene i FLO SJØ er Akvafuture AS, Hauge Aqua AS, Nekkar ASA, Stadion Laks AS, Akvatech AS, Fishglobe AS og Aquafarm Equipment AS.

– Målet er å sette mer fart på den teknologinisjen de representerer, blant annet ved å jobbe for bedre rammebetingelser som gir rom for og stimulerer teknologiutvikling. Forutsigbarhet og langsiktighet må til, sier Kildal.

Veier til vekst

Flytende lukket oppdrett i sjø er en av flere veier mot vekst for å nå myndighetenes ambisjon om å femdoble produksjonen i norsk havbruksnæring frem mot 2050. Teknologi for landbaserte oppdrettsanlegg og offshore havbruk er andre områder der Stiim er engasjert.

Steffen Kildal er Stiims prosjektleder for nettverket FLO SJØ.

– FLO SJØ føyer seg inn i Stiim-satsingen for ny havbruksteknologi. Skal vi nå målet frem mot 2050, må det noen kvantesprang til, sier Kildal.

Ved at det utvikles komplementær teknologi for nye nisjer ved siden av tradisjonelt oppdrett, blir det rom for mer vekst. Lukket oppdrett i sjø påvirker ikke trafikklyssystemets krav og kan dermed være en vekstkatalysator  i samdrift med tradisjonelle oppdrettsanlegg. Samfunnets forventninger til introduksjon av nye bærekraftige teknologier er store, og flytende lukket oppdrett er ett av stegene i rett retning.

Leder i Stiim Aqua Cluster, Andreas Heskestad, er glad for at det nå er etablert et eget, sterkt nettverk for lukket oppdrett i sjø som en del av klyngen.

– Initiativet til FLO SJØ kom fra bedriftene selv, og vår rolle er å legge til rette for at samarbeidet organiseres fornuftig og har god framdrift. På denne måten kan bedriftene oppnå mer enn de klarer på egen hånd. Gode rammebetingelser for havbruksnæringen er avgjørende om vi skal lykkes med ny bærekraftig vekst, sier han.