De tre områdene som Fiskeridirektoratet anbefaler i rapporten som nylig ble publisert, er de samme som Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster anbefalte i sin høringsuttalelse til Fiskeridirektoratet i november i fjor.

I juni i fjor fikk Fiskeridirektoratet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å velge ut og anbefale tre områder for havbruk til havs. I tillegg skal Fiskeridirektoratet lage utredningsprogram for offentlig overordnet konsekvensvurdering for havbruk til havs. Rapporten som nå legges fram anbefaler de tre områdene Norskerenna sør i Sør Norge, Frøyabanken nord i Midt Norge og Trænabanken i Midt/Nord Norge. Utarbeidelse av utredningsprogram kommer på et senere tidspunkt, etter at departementet eller regjeringen har fastsatt hvilke områder som skal utredes.

Totalt 11 områder ble vurdert:

 • Sklinnabanken
 • Norskerenna sør
 • Trænabanken
 • Tromsøflaket
 • Frøyabanken sør
 • Frøyabanken nord
 • Indrebakken
 • Haltenbanken sør
 • Fugløybanken
 • Lopphavet
 • Vardø

I første omgang ba Fiskeridirektoratet om innspill til område Norskerenna sør, område Frøyabanken nord og sør og Tromsøflaket. I andre omgang ønsket direktoratet innspill til områdene Sklinnabanken og Trænabanken. I tillegg til myndighetene og organisasjonene som mottok den første høringen, ble den andre høringen sendt til andre aktører som hadde vist interesse i første høring.

Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri har gitt felles høringsinnspill til Fiskeridirektoratet. Du kan lese hele høringsuttalelsen her. Fiskeridirektoratets tre utvalgte områder, Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken, er de samme som Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri anbefalte i sitt høringsbrev i november 2021. Stiim og Norsk Industri anbefalte myndighetene å åpne opp enda flere områder for konsekvensutredning, slik at flere oppdrettere med ulike teknologiske konsepter kan utvikle verdikjeder for havbruk til havs.

Her kan du laste ned Fiskeridirektoratets rapport «Anbefaling av tre områder for havbruk til havs»