Bli med på Stiim digitalt miniseminar om nedsenkbart oppdrett

12. april kl. 09:00-10:30 i Teams

Nedsenket oppdrett kan gi bedre miljøforhold for ulike arter, redusere risikoen for lakselus og andre parasitter, merdkollaps og påfølgende rømming ved harde værforhold og bølger. Det har forskerne ved Havforskningsinstituttet funnet ut. På Stiim digitalt miniseminar 12. april får du blant annet høre Global Solutions Manager Trude Olafsen i AKVA presentere erfaringene fra Atlantis-prosjektet og nye løsninger som er utviklet basert på resultatene fra prosjektet. Konsernleder kvalitet i SinkabergHansen, Bjørn Gillund, deltar også og presenterer selskapets erfaringer med nedsenkbart oppdrett.

I samarbeid med Sinkaberg-Hansen AS etablerte AKVA group ASA selskapet ATLANTIS SUBSEA FARMING AS som har gjennomført storskala utvikling og testing av nedsenkbare lakseoppdrettsanlegg. Gjennom tildeling av en utviklingstillatelse har selskapet gjennomført et omfattende test– og dokumentasjonsarbeid i perioden 2014- 2021.

Prosjektet er avsluttet, og AKVA group ASA eier rettighetene til teknologiene som er utviklet og nye løsninger som er utviklet basert på resultatene fra prosjektet

Nedsenkbare merder krever avansert teknologi for overvåking. På miniseminaret deltar Bjørn Sirnes fra Water Linked med innlegget «Nedsenkbare anlegg – større behov for trådløs teknologi?» Water Linked utvikler trådløse sensorsystem for miljøovervåking innen akvakultur.

OptoScale leverer automatisk lusetelling, velferdsovervåking og vektmåling uten at fisken må håndteres. (Foto: OptoScale)

Sven Jørund Kolstø fra OptoScale holder presentasjonen «Hvordan kamerabasert tilstandsmåling av fisk muliggjør nedsenket drift». Ved nedsenket drift ønsker man ideelt sett minst mulig håndtering av fisken. Dette betyr at man går enda lengre perioder uten å kunne se på eller måle fisken fysisk, og dermed blir det enda viktigere med presise målinger ved hjelp av sensorikk. OptoScale leverer automatisk lusetelling, velferdsovervåking og vektmåling uten å håndtere fisken.

«Nedsenkning av laks med luftkuppel – fra forsøk til kommersiell drift» er tittelen på presentasjonen til forsker Frode Oppedal fra Havforskningsinstituttet. Frode Oppedal jobber med fiskevelferd og hvordan oppdrettsmiljøet bør baseres på biologiske premisser. Hovedfokuset er studier på laks og rensefisk i merdmiljøet, deres atferdsresponser, terskler for mestring og velferd i kommersielle, naturlige fluktuerende og kunstige omgivelser.

PROGRAM

09:00-09:05      Velkommen til Stiim digitalt miniseminar

09:05-09:20      Erfaringer med nedsenkbare oppdrettsanlegg, v. Trude Olafsen, Global Solutions Manager, AKVA Group

09:20-09:35      Erfaringer med nedsenkbare oppdrettsanlegg, v. Bjørn Gillund, konsernleder kvalitet, SinkabergHansen

09:35-09:50      Nedsenkbare anlegg -Større behov for trådløs teknologi? v. Bjørn Sirnes, CCO, WaterLinked

09:50-10:05      Hvordan kamerabasert tilstandsmåling av fisk muliggjør nedsenket drift, v. Sven Jørund Kolstø, CEO, OptoScale

10:05-10:20      Nedsenkning av laks med luftkuppel – fra forsøk til kommersiell drift, v. Frode Oppedal, forsker, Havforskningsinstituttet

10:20-10:30 Oppsummering og takk for i dag

Meld deg på Stiim digitalt miniseminar her