I november i fjor vedtok regjeringen at områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken skal konsekvensvurderes for havbruk til havs. Onsdag 12. april sendte Fiskeridirektoratet forslaget til utredningsprogram på høring.

Se forslaget til utredningsprogram her

– Dette er nok en viktig milepæl i arbeidet med å legge til rette for havbruk til havs. Regjeringen ønsker å legge til rette for ytterligere vekst i en næring som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet og som er den viktigste motoren på kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en nyhetssak på regjeringens nettside.

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at de ønsker å utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike havnæringer.

– Det er viktig for meg å være helt tydelig på at næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke blir fortrengte. Sameksistens med andre næringer og hensyn til gytefelt og oppvekstområder står helt sentralt i arbeidet vårt, sier Skjæran.

En SINTEF-rapport fra 2022 anslår at mot 2050 kan havbruk til havs gi årlig verdiskapning i størrelsesorden 100 milliarder kroner, og flere tusen ansatte inkludert ringvirkninger. Allerede i desember 2020 fikk Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, med støtte fra DNB, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, utarbeidet rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs». Rapporten pekte på verdiskapingspotensialet innen havbruk til havs, og på hva som må på plass for at potensialet skal realiseres.

Fiskeri- og havministeren oppfordrer alle til å bidra med konstruktive innspill i det viktige arbeidet for å legge til rette for havbruk til havs. Høringsfristen er satt til 24. mai 2023.