2020 var et spesielt år på valutamarkedet, og mange fikk smertelig erfare hvor dyrt det kan være om bedriften ikke har en valutastrategi. Høy verdi på Euro og USD i forhold til norske kroner var gode nivåer for eksportører, men desto verre for importører.

Banken erfarer at stadig flere kunder ønsker å etablere en strategi for valutasikring, for så lenge NOK er funksjonell valuta i Norge så må importører og eksportører forholde seg til den såkalte transaksjonsrisikoen. Finansielle produkter som valutaterminer og fleksible terminer kan gjøre risikoen mindre.

11. mai klokken 10:00-11:00 inviterer DNB til webinaret med fokus på valuta og sikringsmuligheter i dagens marked. Senioranalytiker Bjørn Erik Johansen fra bankens Risk Advisory-seksjon vil blant annet ta for seg dagens valutamarked og sikringsmuligheter med fokus på fleksible terminer. Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål.

Meld deg på webinaret her