EIC Accelerator er en europeisk finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter med banebrytende innovasjon, internasjonale ambisjoner og stort vekstpotensiale. Ordningen er åpen for alle bransjer, og må bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Her kan man søke om tilskudd på inntil 2,5 millioner euro, samt mulighet for egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro. EIC Accelerator består av både finansiering, coaching og akseleratortjenester.

Ida Jaarvik Hetland er Innovasjon Norges EU-rådgiver i Rogaland og Agder. 7. oktober holder hun innlegg om EIC Accelerator klyngene Stiim Aqua Cluster, Nordic Edge og VIA. Innlegget får du med deg ved å registrere deg på vårt webinar.

Tid: 7. oktober kl. 10:00-11:00

Sted: digitalt arrangement

Jeg vil melde meg på webinaret