Studien utreder forhold for teknologi og biologi på Norskerenna Sør. Den kartlegger hvilken infrastruktur som må på plass i verdikjeden. Rapporten analyserer også hvilke produksjonsvolum, investeringer, sysselsettingseffekter og verdiskaping en fremtidig utbygging vil kunne gi. Det er gjennomført beregninger for verdiskaping, arbeidsplasser og investeringer for utbygging av området Norskerenna Sør med tre ulike scenarioer. De tre scenariene er produksjon av 70.000 tonn, 100.000 tonn og 140.000 tonn laks/ørret.

Rundt 50 personer deltok da Blue Planet AS arrangerte seminar om Norskerenna Sør 13. september.

Les rapporten her

Rapporten Mulighetsstudie for Norskerenna Sør inneholder dessuten en analyse av rammebetingelsene for havbruk til havs med fokus på skatteregimet.

Det gis tre anbefalinger i forhold til hvordan næringen, myndigheter og FoU-aktører kan arbeide sammen for å forsere arbeidet og øke sannsynligheten for Norskerenna Sør bygges ut for havbruk til havs. Det pekes på behovet for strømmålinger og modelleringer, etablering av et verdikjedeforum for området, samt tidlig dialog for å sikre god sameksistens med andre sektorer som har interesse i Norskerenna Sør.

I sist uke arrangerte Blue Planet AS et seminar på Havets Hus i Stavanger. Der ble rapporten ble presentert for ca 50 personer. I salen satt representanter fra hele verdikjeden for havbruk til havs.

Havbruk til havs er ett av temaene på Stiim og Norsk Industri sin konferanse «AquaNext – ny havbruksteknologi» 14.-15. november 2023 i Stavanger.