Stiim Aqua Cluster og Universitetet i Stavanger er medarrangører når Menon Economics arrangerer Sjømatøkonomisk Fagseminar om havbruk til havs

Tid: 19. juni kl. 08:15-09:15

Sted: Seminaret arrangeres fysisk i Menon Economics lokaler i 7. etasje i Sørkedalsveien 10B, 0369 Oslo. Det er også mulig å delta digitalt via Teams

Du kan melde deg på det fysiske seminaret ved å sende en e-post til oddbjorn.gronvik@menon.no Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta digitalt.

Teams lenke for digital deltakelse

På programmet for seminaret står tre innlegg, og deretter åpnes det for diskusjon med spørsmål fra salen.

Økonomiprofessor Bård Misund fra Universitetet i Stavanger.

PROGRAM

  • Hva skal til for at havbruk til havs blir en ny og viktig næring? v. Bård Misund, Universitetet i Stavanger
  • Blir det lønnsomt? Status i dag og utsikter fremover, v. Håvard Løseth, SalMar Aker Ocean
  • Nytt tillatelsesregime: Hvordan ser reguleringsløpet ut, og er det effektivt? v. Oddbjørn Grønvik, Menon Economics
  • Diskusjon og spørsmål fra salen