Akseleratoren er en del av det europeiske innovasjonsrådet (EIC) sitt pilotprogram for å støtte SMBer, inkludert oppstartsbedrifter, med høyt potensiale og høy risiko. Programmet skal hjelpe bedriftene å utvikle nye og innovative produkter, tjenester og forretningsmodeller, og å få disse på markedet.

Konkurransen om midlene i EIC Accelerator-programmet er hard, men bedriftene som blir utvalgt kan få et tilskudd på mellom EUR 0,5 og 2,5 millioner. I tillegg kan de få til tilbud om egenkapital på opptil EUR 15 millioner og mentorhjelp til å skalere innovasjonene. Videre får bedriftene akseleratortjenester som kobler dem med investorer, store selskaper og andre gründere, noe som skaper økt synlighet og større mulighet til å lykkes.

Hvem kan søke?
Vekstbedrifter oppfordres til å søke, men oppstartsbedrifter kvalifiserer også. Bedriftene må falle inn under kriteriene i EUs SMB-definisjon.

Bedriftenes foreslåtte konsept bør være banebrytende med stort potensial for oppskalering. For å nå opp i den europeiske konkurransen bør bedriftene videre ha en solid forretningsplan og et godt team. Det vil bli gitt prioritet til konsepter som involverer forskningsdrevet teknologi med intensiv utvikling og en langvarig innovasjonssyklus. Bedrifter med kvinnelige ledere oppfordres sterkt til å søke.

Agenda for webinaret onsdag 26. august:

1. Hva er EIC Accellerator og hva innebærer det og hva er Innovasjon Norges tilbud? – Eirik VW Lønning, Innovasjon Norge.

2. Hjelp til å søke? Hva er tilbudet? – Siren M. Neset, Norges Forskningsråd.

3. Erfaring fra en bedrift som har deltatt – Tor Arne Hauge, Otechos.

4. Pitching i Brussel, hva ser ekspertkomiteen etter? – Anne Grete Ellingsen, ekspert oppnevnt av EU til panel i Brussel.

5. Spørsmål og diskusjon.

For påmelding: Send mail til Eirik Velle Wegner Lønning