Bli med på Stiims Frokostseminar for å bli bedre kjent med klyngens mange spennende og innovative medlemsbedrifter. En gang i måneden samles vi for å få presentert tre bedrifter. Her får du både lære mer om hva de ulike bedriftene driver med, om teknologiutvikling, dagens situasjon og videre planer fremover.

Jeg vil delta på frokostseminar

15. april klokken 07:30-08:30 kommer Knut Molaug fra Aquarobotics, Egil Bergersen fra Aquafarm Equipment og Henrik Hannus fra Aker Solutions for å informere og inspirere med sine innlegg.

Aquarobotics har utviklet Halo-systemet, som er verdens første fullautomatiserte system for notrenhold. Systemet og teknologien er utviklet i Norge av Knut Molaug og hans team. Halo selges som en tjeneste inkludert teknologi, styring/drifting og service. Bedriften har nå fått et gjennombrudd og vil i år øke bemanningen med mellom 10 og 20 personer.

Aquafarm Equipment har siden 2013 arbeidet sammen med Mowi for å utføre fullskala testing av sitt lukkede havbrukskonsept Aquafarm for post-smolt produksjon. Resultatene har vært gode, både i forhold til rømning, lus, dødelighet, tilvekst og fiskehelse. Nå er de i ferd med å ta neste skritt ved å etablere testfasiliteter for produksjon av stamfisk og markedsklar fisk.

Aker Solutions er et selskap med solide maritime røtter og erfaring fra oljerigger og -installasjoner. Selskapet har tatt kompetansen med seg over i havbruksnæringen og i samarbeid med Norway Royal Salmon utviklet ny teknologi for havbruk i eksponerte og arktiske strøk.

På grunn av smittesituasjonen og nye nasjonale retningslinjer, blir frokostseminaret i april et rent digitalt arrangement via Teams. De som har krysset av for at de ønsker å delta på fysisk frokostseminar i Måltidets Hus/Havets Hus i Stavanger, vil alle få tilsendt mail med lenke for deltakelse via Teams.

Meld deg på frokostseminaret her