På Forskningstorget under Aqua Nor er alle FoU-institusjoner og virkemiddelapparatet samlet på et stort felles torg på 400 kvadratmeter. Hver dag arrangeres miniseminar der forskere og bedrifter holder koste innlegg på fem minutter hver.

Seminarene holdes tirsdag, onsdag og torsdag i messeuken. Det vil være to seminarer tirsdag og onsdag og ett på torsdag.

Tema for årets mini-seminarer er:

  • Teknologi for fermtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd
  • Havbruk for fremtida – bedre utnyttelse av ressursene
  • Hvordan sikre en frisk og robust fisk?
  • Blir vi kvitt lusa?
  • Miljø- og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?

Forskningstorget er en møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon innen havbruk. Dette er standen å oppsøke for alle som er interessert i forskning og innovasjon, inkludert universitetsutdanning innenfor akvakultur. Vi hjelper gjerne med svar på spørsmål om forskning og informasjon om utdanningsmuligheter, eller om du har konkrete prosjektideer eller ønsker tips om samarbeid, finansieringsmuligheter og råd om å skrive prosjektsøknader.  

Årets forskningstorg på Aqua Nor er et samarbeid mellom Nofima, SINTEF Ocean, NTNU, UiT, Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NMBU, NINA, Akvaplan-niva, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.