Juryen, bestående av mentorer og samarbeidspartnerne i Ocean of Opportunities, skulle etter kick-off samlingen 16. februar gi poeng til selskapene som hadde presentert seg. På forhånd var det klart at 4-6 selskap skulle gå videre i programmet og bli fulgt opp av en eller flere av vekstprogrammets dyktige mentorer i et halvt år.

Etter opptellingen av poengene, var det fem selskap som fremhevet seg og fikk noe høyere poengscore enn de ti andre. De som går videre i vekstprogrammet representerer også en god bredde i teknologi og aktivitetsområder:

Urchinomics satser på kråkebolleoppdrett for å restaurere tareskog og samtidig produsere mat. Harbors teknologi er elektromagnetiske felt som preventiv løsning mot lakselus i oppdrett. Inseanergy utvikler et system for flytende solcellemoduler som produsere utslippsfri energi for drift av oppdrettsanlegg. Kelpinor har utviklet en ny dyrknings-teknologi for tareproduksjon. Sensor Globe er en trådløs sensor som kan følge fisken både i merdene, i transport, gjennom rør og ved behandlinger, slik at oppdretter kan følge med på fiskens miljø og sørge for best mulig fiskevelferd og helse. Alt i alt representerer årets Ocean of Opportunities bredden i norsk havbrukssatsing, med både nye lavtrofiske arter og teknologi for lavere miljøavtrykk og bedre fiskehelse.

– Alle de fem selskapene får to mentorer hver. Mentorene har ulik bakgrunn og utfyller hverandre slik at selskapene får tilgang på utrolig mye kompetanse, sier prosjektleder Tarald Kleppa Øvrebø i Stiim Aqua Cluster.

Her er oversikten over selskapene og mentorene som skal følge dem opp:

 • Urchinomics – Geir Magne Knutsen og Erik Tveteraas
 • Sensor Globe – Aino Olaisen og Atle Eide
 • Harbor – Knut Molaug og Magnus Devold
 • Inseanergy – Vibecke Bondø og Endre Sæter
 • Kelpinor – Erlend Sødal og Aino Olaisen

I tiden frem mot avsluttende samling i august vil de fem selskapene få et program som er skreddersydd etter deres behov, med både individuelle samtaler med mentorene og 2-3 dagssamlinger. Vekstprogrammet Ocean of Opportunities skal være en bidragsyter og døråpner til potensielle kunder, investorer og store industriaktører i næringen.

 • Harbor

 • Sensor Globe

 • Urchinomics

 • Inseanergy

 • Kelpinor

 • Fra Ocean of Opportunities 2023 første samling på Havets Hus i Stavanger.

 • Erlend Sødal og Vibecke Bondø er to av programmets mentorer. Bildet er tatt på kick-off samlingen i februar.