I vår gikk ni innovative havbruksselskap i gang med vekstprogrammet Ocean of Opportunities i regi av Stiim Aqua Cluster.

20. november avsluttes programmet med investordag der bedriftene får møte de tyngste investormiljøene som investerer i havbruksnæringen.

Hvert av selskapene får presentere seg for potensielle investorer, og det legges også opp til at investorene kan få én-til-én møter med selskapene i egne møterom.

Ocean of Opportunities legger til rette for at selskapene, som gjennomgår programmet, får tilgang på beslutningsverktøy for videre vekst, tilgang til kunder og mentorer fra industrien. På investordagen får de også anledning til å presentere sin forretningsidé for investorer. Målet med programmet er å øke selskapenes muligheter for suksess.

De ni selskapene som deltar i årets program, og som nå er klar til å vokse videre, er Europe Nano, CSI Marine Cleaning, Mithal, Norway in a Box, Hesbynett, Fishency Innovation, iTecSolutions Systems & Services, Roxel og SubC3D.

I løpet av investordagen vil også bedriftene Bravo Marine, Blue Lice, Askvik Aqua og Norwegian Lobster Farm gir også en statusrapport ett år etter at de fullførte Ocean of Opportunities 2018.

Programmet er finansiert av Stavanger kommunes vekstfond.

Dersom du ønsker å melde deg på Ocean of Opportunities Investordag, kan du sende en e-post til kirsti@stiimaquacluster.no