Regjeringens rapport «Blått hav, grønn fremtid» kan du lese i sin helhet her. Rapporten ble lagt fram 8. juni, på Verdens Havdag. Rapporten peker på havets sentrale betydning for Norge og verden, og på utfordringene og mulighetene innen havøkonomien.

I rapporten pekes det også fram mot regjeringens havbruksstrategi som etter planen skal legges fram før sommeren 2021. I strategien vil regjeringen ta opp viktige utfordringer som fiskehelse og fiskevelferd, klima og miljø, nye fôrressurser og tilgangen til godt og egnet areal. Hvordan ressurser kan utnyttes i en grønn, sirkulær økonomi blir også tema i strategien.

I en pressemelding skriver regjeringen at det å kombinere rene og rike hav med bærekraftig bruk har vært blant de viktigste oppgavene til regjeringen siden den tiltrådte i 2013. Målet med havpolitikken er å utløse potensialet for fortsatt størst mulig samlet bærekraftig jobb- og verdiskaping i de eksisterende havnæringene. Regjeringen vil også legge til rette for at nye havnæringer kan vokse.

I rapporten trekkes betydningen av forskning og utvikling av ny teknologi fram som avgjørende for å sikre bærekraftig vekst og utnytte potensialet for videre verdiskaping i havnæringene. En betydelig del av bevilgningene fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge går derfor til havnæringene.

– Vi har bevilget betydelige midler for å skape større verdier og flere arbeidsplasser i havnæringene. For eksempel går hver tredje krone fra Innovasjon Norge til havnæringene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Klima og miljøvennlig skipsfart nevnes blant regjeringens satsingsområder.

I rapporten pekes det også fram mot regjeringens havbruksstrategi som etter planen skal legges fram før sommeren 2021. I strategien vil regjeringen ta opp viktige utfordringer som fiskehelse og fiskevelferd, klima og miljø, nye fôrressurser og tilgangen til godt og egnet areal. Hvordan ressurser kan utnyttes i en grønn, sirkulær økonomi blir også tema i strategien.

– Fiskeri og sjømat har en sentral posisjon i havpolitikken. Vi arbeider for tiden med utforming av regjeringens nye havbruksstrategi, og målet vårt er å øke verdiskapingen i havbruksnæringen. Men hvis næringen skal fortsette å vokse, må veksten også være bærekraftig, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Strategien vil ta opp stadig viktigere utfordringer innen blant annet fiskehelse og fiskevelferd, klima og miljø, tilgang til fôr, digitalisering og deling av data, samt tilgangen til godt egnet areal. Hvordan ressurser kan utnyttes i en grønn, sirkulær økonomi blir også tema i havbruksstrategien.