Seminaret arrangeres i Måltidets Hus i Innovasjonsparken i Stavanger 22. januar klokken 12.00-15.00 . Bakgrunnen for Innovasjon Norges turné Kysten Rundt 2020 med besøk hos klynger i hele landet er at Innovasjon Norge nå vil styrke Norge som merkevare innen havnæringene.

Innovasjon Norge ønsker å treffe bedrifter i havnæringene som har et internasjonalt vekstpotensiale, og som kan dra nytte av en sterk nasjonal merkevare. Merkevaren Norge skal bidra til at norske løsninger blir foretrukket i den internasjonale konkurransen. På seminaret vil deltakerne få bedre innsikt i hvordan deres bedrift kan skape økt konkurransekraft gjennom strategisk posisjonering.

Havnæringenes internasjonale konkurransekraft skal styrkes gjennom å bygge Norge som merkevare. Arbeidet skal bidra til å bygge en helhetlig profil for havnæringene – energi, maritim, marin og nye fremvoksende næringer.

I løpet av seminaret presenterer Innovasjon Norge også The Explorer, en digital eksportkanal for å posisjonere Noge som pionér innen grønne og bærekraftige løsninger. Satsingen består av flere ulike verktøy, inkludert et Brand Centre med designelementer, historier om Norge og bilder, Visit Norway, Invest in Norway og globale vekstprogrammer.

Her er programmet for arrangementet 22. januar:

Program kl. 12.00-15.00:

·      Lunsj og mingling.

·       Velkommen – Andreas Heskestad/ Stiim Aqua Cluster og Egil Aanestad/Norwegian Energy Solutions.

·       Merkevaren Norge og ny, nasjonal havposisjonering – og strategi.    Hvordan er dette aktuelt for deg? – Oscar Kipperberg / Spesialrådgiver Brand Norway Innovasjon Norge

·       The Explorer – den digitale markedsplassen for grønn teknologi fra Norge – Innovasjon Norge

·       Hvordan lykkes med strategisk posisjonering? – To lokale klyngebedrifter presenter hvordan de jobber med dette.

·       Nytt kompetansetilbud om strategisk posisjonering og merkevarebygging – Innovasjon Norge

·       Internasjonale program og arrangement – Innovasjon Norge

Her kan du melde deg på møtet.