Rapporten «Bærekraftig vekst med flytende lukket oppdrett i sjø» legges fram på Stiim Aqua Clusters webinar 20. april kl. 12:00-13:30.

Meld deg på webinaret her

Prosjektleder Ragnar Tveterås er den som presenterer funnene i rapporten, samt forskernes anbefalinger til myndighetene. Tveterås er professor ved Handelshøgskolen ved UiS, og du kan lese mer om innholdet i rapporten her.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen deltar med en refleksjon fra myndighetene. I tillegg deltar advokat og partner Grunde Bruland fra Wikborg Rein og CEO Andreas Kvame fra Grieg Seafood ASA. Leder i Blue Planet AS, Eivind Helland, leder programmet.

Bak rapporten «Bærekraftig vekst i havbruk med lukket oppdrett i sjø» står økonomer, biologer, jurister og forskere som bringer inn ulik kompetanse til mulighetene og utfordringene ved flytende lukkede oppdrettsanlegg i sjø. Rapporten er finansiert av DNB, Norsk Industri, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Stiim.

Program

12:00-12:05 Velkommen. Eivind Helland, CEO i Blue Planet AS 

12:05-12:35 Presentasjon av rapporten «Bærekraftig vekst med flytende lukkede anlegg i sjø». Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger 

12:35-12:55 Juridiske premisser for lukkede anlegg og muligheter for endring . Grunde Bruland, partner og advokat i Wikborg Rein 

12:55-13:10 Vekst gjennom kontinuerlig forbedring og teknologiutvikling . Andreas Kvame, CEO Grieg Seafood ASA 

13:10-13:20 Refleksjon fra myndighetene. Odd Emil Ingebrigtsen, Fiskeri- og sjømatminister

13:20-13:30 Oppsummering og avslutning 

P

P