Stiim Aqua Clusters nettverk FLO SJØ organiserer bedrifter som er engasjert i utviklingen av teknologi for flytende lukket oppdrett i sjø. Målet er å få til bærekraftig vekst i norsk havbruk gjennom ny teknologi og nye havbrukskonsepter som vil være mindre miljøbelastende.

Stiim har fått utarbeidet rapporten «Bærekraftig vekst i havbruk med lukket oppdrett i sjø». Bak rapporten står økonomer, biologer, jurister og forskere som bringer inn ulik kompetanse til mulighetene og utfordringene ved flytende lukkede oppdrettsanlegg i sjø. Rapporten er finansiert av DNB, Norsk Industri, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Stiim.

Professor Ragnar Tveterås ved UiS har vært posjektleder for arbeidet med rapporten, som er utarbeidet i tett dialog med nettverket FLO SJØ. Tveterås har tidligere ledet arbeidet med rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» som ble presentert på et webinar i desember 2020. Du finner hele rapporten her.

Lukkede konsepter for oppdrett i sjø har redusert miljøbelastning i forhold til flere viktige parametre:

  • Luseutfordringer
  • Energiforbruk
  • Fiskevelferd og god tilvekst
  • Rømningsrisiko

I dag er det vanskelig å få etablert produksjon i flytende lukkede oppdrettsanlegg, fordi aktørene innen flytende lukket oppdrett må kjøpe vanlig MTB-konsesjon og konkurrere med ordinære oppdrettsanlegg som er mindre kostnadskrevende å produsere.

– Hvis rammebetingelsene for flytende lukket oppdrett endres, kan det utløse store investeringer i norsk havbruk, sier professor Tveterås.

I rapporten foreslås det at dagens forskrifter bør endres slik at lukkede oppdrettsanlegg kan etableres til en lavere kostnad enn i dag.

-Det er en stor underliggende nysgjerrighet i forhold til ny teknologi for flytende lukket oppdrett i sjø og hvilke muligheter for vekst det kan innebære, sier professor Tveterås og peker på at store havbruksselskaper som Grieg Seafood og Lerøy allerede er involvert i testing av nye konsepter.

Rapporten presenteres 20 april kl. 12:00 -13:30 i et gratis webinar arrangert av Stiim Aqua Cluster.

Meld deg på webinaret her