Arrangementet er todelt og foregår 19. juni fra kl. 09:00-11:30 og fra 12:00-15:00.

I del én gjennomgås verktøyene prosjektkanvas og veiledning til prosjektstruktur, med dialog og refleksjonsoppgaver. Fra klokken 12:00 er det individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, for de som har avtalt tid for dette i forkant av arrangementet.

Påmeldingsfristen for dem som ønsker individuelle samtaler var egentlig 11. juni, men det er fortsatt noen tidspunkt ledig slik at interesserte kan kontakte meg dersom de ønsker individuell samtale i forbindelse med prosjektverkstedet, sier Hilde Aarsheim i Forskningsrådet. Hun kan kontaktes via e-post haa@forskningsradet.no

Påmeldingsfristen for første del av webinaret, fra klokken 09:00-11:00 er tirsdag 16. juni kl. 15:00.

Meld deg på her

Prosjektverkstedet egner seg både for bedrifter og for forskere som planlegger inovasjonsprosjekter i samarbeid med næringslivet.

I løpet av webinaret vil du få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere prosjektet, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet.