«Havbruk til havs – Nytt industrieventyr for Norge?» er tittelen på webinaret som arrangeres 7. desember fra kl. 12:00-14:00. Webinaret er gratis.

Meld deg på webinaret her

På webinaret legger professor Ragnar Tveterås fra UiS og professor Torger Reve fra BI frem rapporten de har utarbeidet for å synliggjøre verdiskapingspotensialet innen havbruk til havs.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) holder et innlegg om rammevilkår for utvikling av havbruk til havs.

Styreleder i SalMar, Atle Eide, deltar også på webinaret. Han vil snakke om ambisjonene for vekst i havrommet. Deretter holder advokatene Martin Bryde og Grunde Bruland fra Wikborg Rein holde et innlegg med fokus på juridiske problemstillinger rundt fremtidig rammeverk for havbruk til havs.

Til slutt blir det spørsmålsrunde styrt av møteleder Solveig van Nes.

AGENDA

Møteleder Solveig van Nes

12:00-12:45 Ny rapport – Verdiskapingspotensialet og veikart for havbruk til havs – Ragnar Tveterås UiS og Torger Reve, BI

12:45-13:05 Rammevilkår for utvikling av havbruk til havs – Odd Emil Ingebrigtsen, Fiskeriminster

13:05-13:25 Ambisjoner for vekst i havrommet – Atle Eide, styreleder SalMar

13:25-13:45 Juridiske problemer rundt fremtidig rammeverk – Wikborg Rein v/Martin Bryde og Grunde Bruland

13:45-14:00 Spørsmålsrunde

Her kan du melde deg på webinaret