Fire av de unge som høsten 2021 startet på Næringsforeningen i Stavangers Trainee Sørvest-program er ansatt i Stiim-klyngebedrifter. For disse erlaget et eget «Stiim Trainee-påbygg» med fire samlinger der de blir bedre kjent med havbruksnæringen.

I høst ble det arrangert samling på Havets Hus i Stavanger i tillegg til at traineene deltok på konferansen «Ny havbruksteknologi» i november. I vårhalvåret er det to ekskursjoner med bedriftsbesøk som står på Stiim-traineeprogrammet.

Første tur ble arrangert onsdag 30. mars, og målet var bedriftsbesøk hos Sterling White Halibut og Mowi i Hjelmeland. Noen andre unge ansatte fra traineebedriftene Prosjektil, Global Maritime og AKVA Group fikk også være med på turen, som foregikk med minibuss.

Hos Sterling White Halibut fortalte Magne Torgersen og Trond Sandvik om bedriftens historie og planer for vekst.

Hos Sterling White Halibut tok administrerende direktør Magne Torgersen og produksjonsleder Trond Sandvik imot gruppen. De fortalte den spennende historien til bedriften og om planene for videre vekst. Både arealplanleggere, ingeniører og unge som til daglig jobber med RAS-anlegg viste stort engasjement og interesse for kveiteoppdrett og hadde mange spørsmål til vertene.

Mowis slakteri er en stor og viktig arbeidsplass i Hjelmeland, og det er svært lavt sykefravær blant de ansatte.

Etter besøket hos Sterling gikk turen til Mowi der Astrid Sande og Magnar Viga var vertskap. Gjestene fikk lunsj, og så ble det tid til både omvisning i slakteriet og tur ut på fjorden til oppdrettsanlegget Fosså. For de fleste var det aller første gang de besøkte et oppdrettsanlegg og fikk se hvordan fisken overvåkes og fôres.

Etter båtturen tilbake, var det tid for å sette kursen mot Stavanger i minibussen som ventet.

I mai skal Stiim Trainee-kullet ha sin neste utflukt. Den går til Finnøy og havbruksbedrifter i Stavanger kommune.

Det var nydelig vær og speilblankt vann da Stiim Trainee fikk besøke Mowi og oppdrettsanlegget Fosså i Hjelmeland.