De siste årene har interessen for landbasert lakseoppdrett økt enormt, slår iLaks fast i artikkelen om norske planer for landbasert lakseproduksjon. Bare de siste 10-11 månedene har den samlede oversikten over prosjekter for landbasert lakseproduksjon blitt mer enn doblet.

Oversikten som iLaks har utarbeidet viser at 80 ulike selskaper arbeider med finansiering og oppføring av landbaserte oppdrettsanlegg med en samlet produksjonskapasitet på 2.012.000 tonn. Om lag en tredjedel av dette laksevolumet skal produseres i Norge dersom det blir realisert.

Dagens Næringsliv omtalte nylig Ecofisk sine planer om å bygge Norges største oppdrettsanlegg på land i Espevik nord for Haugesund. I november signerte Akva Group en en intensjonsavtale for ingeniør- og designarbeid med Ecofisk for det nye landbaserte oppdrettsanlegget. Akva Group har også deltatt med finansiering i prosjektet.

Det er blant annet høye laksepriser og økte produksjonskostnader i sjø som har stimulert til en sterk satsing på utvikling av og satsing på anlegg for landbasert lakseproduksjon og RAS-anlegg i Norge.