Kurset foregår på UiS 10. september. Målet med kurset er å gi søknadsskrivere en detaljert gjennomgang av en H2020-søknadsmal og gjøre dem kjent med H2020 utlysningskrav. Prosjektledere som er interessert i å sende H2020-søknad kan også delta på kurset.

Kurset gir deltakerne innsikt i hvordan man utvikler et best mulig prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset holdes av Joe Gorman, SINTEF, og dr. Eugene Sweeney, Iambic Innovation Ltd. De deler sine samlede erfaringer og kunnskap med kursdeltakerne.

I løpet av kursdagen blir det også noen praktiske øvelser hvor deltakerne får prøve seg som evaluatorer. Kurset holdes på engelsk og arrangeres i samarbeid med Sintef.

Det er en forutsetning at deltakerne har gjennomgått kurset Prosjektutvikling 1, men arrangørene kan gjøre unntak for krafet dersom deltakerne allerede har kunnskap om H2020-utlysninger. Det blir ikke arrangert Prosjektutvikling 1 kurs i Stavanger i år på grunn av liten interesse.

Kurset er gratis, men det tas et gebyr på kr. 1000 dersom påmeldte deltakere ikke møter opp.

Her finner du link til Forskningsrådets side med informasjon om kurset og link til påmelding.