Det er Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) som lyser ut inntil 20 millioner i forskningsmidler for å utvikle verktøy som kan dokumentere fiskens velferd ved håndteringsoperasoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD og lignende.

Trenging og håndtering forut for alle behandlinger der laksen må flyttes ut av merdene har også vist seg å utgjøre en velferdsrisiko. Den økte totalbelastningen på laksen knyttet til avlusing og håndtering gjør også laksen mer utsatt for sekundære infeksjoner og utbrudd av underliggende eller aktive sykdommer.

Målet med utlysningen av forskningsmidlene er å fremskaffe et verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd i slike situasjoner.

Det kan søkes om midler til sammenstilling av eksisterende data og/eller utvikling av nye metoder for å kunne dokumentere fiskevelferd i tilknytning til håndterings- og behandlingssituasjoner. Utlysningen omfatter også nye teknologiske løsninger, implementering av eksisterende velferdsindikatorer eller helt nye målemetoder/indikatorer.

Fristen for å søke om midler er 9. september 2019. Les mer om utlysningen her.