Teknologiutvikling er nødvendig for bærekraftig vekst innen norsk havbruksnæring. Norge har unike forutsetninger for å være verdensledende i utviklingen av havbruk til havs, sa administrerende direktør Roy Reite i SalMar Aker Ocean. Og uten ny teknologi får vi ikke ned verdens klimautslipp, sa administrerende direktør Siri Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer.

– For leverandørindustrien kan det fort bli åtte måneder i limbo frem til forslaget om grunnrenteskatt på havbruk er avklart, sa Knut Nesse i AKVAGroup.

Knut Nesse fra AKVAGroup brukte sitt innlegg til å advare mot det forslaget til grunnrenteskatt på havbruk som regjeringen har lagt frem.

– De plansjene jeg hadde laget fungerte ikke etter at forslaget ble lagt frem 28. september, sa han. Han fryktet at den foreslåtte grunnrenteskatten vil gjøre at utviklingen av ny teknologi blir for kapitalkrevende. Det fordi selskapene får mindre penger å investere for.

– For oss var dette blodig alvor fra dag en. 28. september startet alle sjefene i oppdrettsselskapene å ta sine beslutninger. Og inntil forslaget om grunnrenteskatt er avklart tas det ikke nye investeringsbeslutninger, sa Nesse.

Todagers-konferansen AquaNext om ny havbruksteknologi åpnet tirsdag 8. november på Clarion Hotel Air på Sola utenfor Stavanger. På programmet står en rekke høyaktuelle tema; havbruk til havs, lukket teknologi, fôrråvarer og priser i usikre tider, bærekraftige investeringer, fiskeslam som ressurs, fiskehelse og digitalisering. Konferansen arrangeres av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri i samarbeid med DNB.

Med 340 i salen er alle konferansebilletter solgt, og deltakerne speiler bredden og mangfoldet innen norsk havbruksnæring. I pausene er det tid til å treffe gamle kjente og knytte nye bekjentskap.

Tirsdag kveld er det duket for treretters festmiddag for de påmeldte, og onsdag 9. november fortsetter programmet frem til lunsj.

Klikk her for å se programmet for AquaNext 2022

Tirsdag 8. november åpnet AquaNext-konferansen foran en fullsatt konferansesal på Clarion Hotel Air på Sola like ved Stavanger lufthavn.