Norsk klimastiftelse og Universitetet i Stavanger satte havbruk på dagsorden i forskertreffet 23. september på universitetsbiblioteket.

Havbruk er pekt på som en av de mest lovende næringene som skal gi Norge nye arbeidsplasser, økte eksportinntekter og mat til en voksende verdensbefolkning. Ambisjonen er en femdobling av produksjonen av laks og ørret innen 2050. Spørsmålet som ble stilt til panelet, bestående av avdelingsleder Fiona Provan ved NORCE, professor ved UiS handelshøgskolen Ragnar Tveterås og CEO Eivind Helland i Blue Planet var: «Hvor mye laks kan vi få ut av havet uten å ødelegge det?»

Professor Ragnar Tveterås, som leder Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs», holdt et innlegg om havbruk frem mot 2050. Han pekte både på muligheter og utfordringer. Fiona Provan tok i sitt innlegg for seg begrepet bærekraftig havbruk. Eivind Helland snakket om potensialet i havbruk og presenterte de ulike alternativene for videre utvikling, til havs, nær kysten eller på land, åpne eller lukkede anlegg.

Avslutningsvis ble det tid til samtale og mulighet for spørsmål fra publikum. Samtalen ble ledet av Kirsten Å. Øystese fra Norsk klimastiftelse.