Nye Stavanger blir en havbrukskommune i en region som har enorme ressurser og kompetanse innen operasjoner på havbunnen som kan overføres til den blågrønne sektoren. Hvilke muligheter har vi, og hva betyr dette for næringslivet? Det er tema for «Treffpunkt Stavanger» 3. desember i regi av Næringsforeningen i Stavangerregionen i samarbeid med Stavanger kommune.

Leder i Stiim Aqua Cluster, Andreas Heskestad deltar og skal prate om ny teknologi og innovasjon for bærekraftig vekst i den blå næringen. Njål Hagir fra Kartverket viser hvordan man kan utnytte data fra sjøarealet i Stavanger. I tillgeg vil Brian Tsuyoshi Takeda fra Urchinomics demonstrere hvordan innovasjon og økologisk restaurering kan skape næring på havbunnen ved å snu et økologisk problem til en økonomisk mulighet.

Tareskogen på havbunnen er like viktig for CO2-regnskapet som regnskogen. Tang og tare kan erstatte fossilbaserte produkter, utvinne energi, det holder planeten vår kjølig og havet fullt av fisk. Hvis taren forsvinner fra havbunnen betyr det ingen fisk, ingen karbonbinding, og ingen arbeidsplasser i den blågrønne næringen. 

Vår fremtid er avhengig av et sunt og produktivt hav, hvor den blågrønne verdiskapingen utvikles gjennom beskyttelse og utnyttelse av hav og havbunn. Å regulere havet for fremtidige generasjoner er et stort ansvar og et spørsmål om muligheter. Spørsmålet som stilles under «Treffpunkt Stavanger» er om dette er næringer som kan sikre verdiskaping og økonomisk vekst i Stavanger i fremtiden?

Næringsutvikling under vann er en del av møteserien Treffpunkt Stavanger. Klikk her for mer informasjon og påmelding. Gründere og oppstartsselskaper får rabattert pris på påmeldingsavgiften, og interesserte kan kontakte Silje Finnskog Jensen på jensen@naeringsforeningen.no for å få rabattkode for påmelding.