Stiim-klyngen har en flott bukett av medlemsbedrifter. På frokostseminarene får vi vite mer om hva de driver med og hvilke prosjekter de har på trappene.

Bli med på frokostseminar torsdag 13. januar kl. 07:30-08:30 – denne gang blir arrangementet heldigitalt via Teams av hensyn til smittesituasjonen og myndighetenes anbefalinger. Alle som var meldt på fysisk frokostseminar i Havets Hus vil få lenke for Teams-deltakelse tilsendt på e-post.

Registrer din påmelding her

De tre bedriftene som presenterer seg på første frokostseminar i 2022 er VESO AQUA, Leirvik AS og Merdslippen AS.

  • «Optimalisering av bakteriene i biofilteret» ved Kristian Natland, VESO AQUA
  • «OptiRAS – Energieffektive og prefabrikerte plug-and-play RAS moduler» ved Mads Hovland, Leirvik AS
  • Merdslippen AS (tittel på innlegget kommer senere)

VESO AQUA

Med mer enn 30 års erfaring er VESO AQUA landets mest erfarne leverandør av vaksiner og legemidler til norsk havbruksnæring.

Kristian Natland er utdannet veterinær og jobber som salgs- og markedssjef fiskehelse i VESO AQUA. (Privat foto)

Selskapet leverer alt av tilgjengelige vaksiner og legemidler til bruk på oppdrettsfisk, i tillegg til hygieneprodukter fra CID Lines, notimpregnering fra Brynsløkken og selskapets egne nye serie bakterielle RAS produkter fra Nova Q.

VESO jobber hver dag med det samme mål for øyet – vi skal bidra til god fiskehelse, og gjennom det god fiskevelferd. Fisken skal få de beste forutsetninger for et liv uten sykdom: beskyttelse av vaksiner, rene nøter, trygge rammer av biosikkerhet og velfungerende biofiltere.

På frokostseminaret 13. januar vil VESO presentere en ny produktserie for RAS-anlegg som representerer en ny tilnærming til etablering og vedlikehold av sunne og levedyktige biofiltre, gjennom bakteriell forsterkning. Kristian Natland forklarer VESOs metode for dette, inkludert oppstart av bioreaktor/veksttank og vedlikeholdsdosering av biofilteret. I tillegg vil han gå gjennom to nylig utførte case studier på nitrifikasjon og geosmin i RAS anlegg.  

Leirvik AS

I over 40 år har Leirvik AS vært en ledende EPC (Engineering, Procurement and Construction) aktør innen leveranser av boligmoduler i aluminium til olje- og gass industrien. Selskapet har hovedkvarter på Leirvik, Stord. Med om lag 270 ansatte har de bygget opp solid kompetanse innen prosjektering og aluminiumskonstruksjoner.

-Ekspertisen vi har opparbeidet tar vi med oss inn i nye spennende markeder, nærmere bestemt akvakultur, infrastruktur og havvind. Sammen med Searas AS utvikler vi konseptet OptiRAS, som vil løse flere av utfordringene næringen står over.

Mads Hovland er forretningskonsulent i avdelingen Nye Markeder. Han vil fortelle om selskapets satsing innen landbasert akvakultur, nærmere bestemt OptiRAS konseptet. Dette er en komplett enhet som baserer seg på tre prinsipper. Energieffektivitet, bærekraftige leveransemodeller og optimal fiskevelferd.

Mads Hovland er forretningskonsulent for nye markeder i Leirvik og presenterer konseptet OptiRAS på møtet 13. januar.

Merdslippen AS

Merdslippen tilbyr akvakulturprodukter, systemer og tjenester for kunder innen havbruksnæringen. Merdslippen har med utgangspunkt i egen erfaring og i nært samarbeid med forskere, underleverandører, og oppdrettere, utviklet en ny og innovativ merdløsning.  Merdløsningen heter GreenBag, og selskapets produkter svarer på havbruksnæringens største utfordringer og redefinerer hva kundene kan forvente av fiskeoppdrettsanlegg.