RAS-nettverket i Stiim Aqua Cluster organiserer oppdrettere som har investert i de nyeste RAS-anleggene. RAS står for Recirculation Aquaculture Systems og er anlegg der vannet behandles og resirkuleres slik at vannforbruket reduseres.

RAS-nettverket skal sikre medlemmene tilgang på beste praksis ved at det utveksles og deles erfaringer.

På samlingen 30. og 31. januar ble det jobbet med felles problemstillinger knyttet til drift av RAS-anlegg, samt metoder for videre samarbeid og kunnskapsdeling.

I nettverket skal det etableres prosjektsamarbeid rundt felles utfordringer som de ulike RAS-anleggene erfarer.

Deltakerne jobbet også i grupper på seminaret.