Programmet tilbyr vekstbedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen.

Ocean of Opportunities er et vekstprogram I Stiim Aqua Cluster. Programmet er finansiert av Stavanger kommunes vekstfond.

Programmet er for innovative vekstselskaper innen havbruksnæringen, og deltakerne har kvalifisert seg for programmet gjennom en søknads- og utvelgelsesprosess.

Programmet består av 10 samlinger over en periode på 6 måneder. Det avsluttes med lukket investorpresentasjon der bedriftene får møte de tyngste investormiljøene som investerer i havbruksæringen, både nasjonalt og internasjonalt.

Fishency Innovation bruker kamerateknologi og leverer høyoppløselige bilder av laksen I merdene for å overvåke fiskens helse.

Programmet er gratis, og deltakerne har obligatorisk oppmøte. Etter at programmet er gjennomført får deltakerne oppfølging gjennom mentor, møter med prosjektteamet og muligheter for flere investorpresentasjoner.

De ni selskapene som er valgt ut til å delta i Ocean of Opportunities 2019 er:

Roxel Aqua, Fishency Innovation AS, SubC3D AS, iTechSolutions Systems & Services AS, EuropeNano AS, CSI Marine Cleaning AS, Hesbynett AS, Mithal AS og Norway in a Box.
iTechSolutions Systems & Services AS har base I Flekkefjord, mens de andre selskapene holder til i Stavanger.

Roxel Aqua er en av deltakerne i årets vekstprogram. Bedriften leverer havbruksteknologi basert på jack-up rigger og nedtrekkbare merder.