Egentlig skulle Stiim Aqua Pub gått av stabelen i april, men den ble utsatt til 20. august på grunn av Covid-19. Av hensyn til smittevern og Stavanger kommunes retningslinjer var maks deltakerantall denne gang satt til 30.

Tre bedrifter fikk presentere seg denne torsdagen; Baring. Preline Fishfarming System og BluePlanet Academy.

Store planer i Farsund

Baring AS har ønsker å bygge et stort landbasert oppdrettsanlegg i Farsund. Bjarte Sævareid gav en presentasjon av planene for anlegget, som når det er ferdig skal kunne produsere 24.000 tonn per år. Det vil si cirka 10 millioner smolt, 6 millioner postsmolt og 4 millioner matfisk.

Barings anlegg er tegnet med 80.000 kvadratmeter bebygd areal fordelt på 12 avdelinger. Det planlegges RAS-anlegg og et behov for 2300 kubikkmeter spedevann per time. Det planlegges også et avsaltingsanlegg som kan generere ferskvann. Bygget er tegnet med solceller og gress på taket.

– Agder, Rogaland og Hordaland er de mest attraktive stedene for å etablere landbasert oppdrett, med kort vei til kontinentet, sa Sævareid.

Baring har nå søkt om produksjonskonsesjon og godkjenning av reguleringsplan, som krever dispensasjon fra verneforskriftene i området rundt Lundevågen.

Mål om integrert verdikjede

Preline Fishfarming System AS ved Bjørn Bilberg var andre bedrift ut i presentasjonsrunden. Bilberg fortalte om Extended Smolt Farm, det lukkede lengdestrøms-systemet for oppdrett som ble satt i produksjon i februar 2015. I oktober 2020 leveres batch nummer 10 fra anlegget.

Bjørn Bilberg presenterte Preline Fishfarming System sine konsepter Extended Smolt Farm og Pipefarm.

– Vi har ikke opplevd noen flukt, og dødelighetsraten er redusert med 50 prosent ved høsting. Lusebehandling er også redusert med 90 prosent, sa Bilberg i sin presentasjon.

En av utfordringene som Preline hadde møtt var små maneter, som satte seg på fisken og drepte en tredel av fiskene i en batch. Slamsamling og rurskjell som grodde inne i røret og ripet opp fisken var andre utfordringer som dukket opp og måtte løses underveis.

Preline jobber nå med utvikling av Pipefarm, et større lukket oppdrettsanlegg som skal kunne produsere 450 tonn smolt to ganger i året. Pipefarm blir 85 meter lang, 27 meter bred og 15 meter dyp og har et volum på 6000 kubikkmeter.

– Vi har et mål om en integrert verdikjede, der vi kan samle slam og produsere metangass eller dyrke tang og skjell, fortalte Bjørn Bilberg.

Global kompetanse om akvakultur

Daglig leder Morten Bergslien presenterte BluePlanet Academy, verdens største e-læringsverktøy innen akvakultur. Det er bedriftene i klyngen som eier nettverket.

– Utgangspunktet for BluePlanet Academy var at det var stort behov for kunnskap og kursing innen oppdrettsnæringen, og hvordan kunne man best levere kunnskap til dem som er på merdkanten? Det er ofte utfordrende å samle personell for kursing, for avstandene er store og folk er opptatt på jobb. BluePlanet leverer kunnskap etter kundens behov, de kan studere hjemmefra og undervisningen er tilgjengelig 24/7, fortalte Bergslien.

BluePlanet Academy er i stadig utvikling, og har nå 1000 unike månedlige brukere i Norge alene. De fleste videregående skoler som har utdanning innen akvakultur bruker BluePlanet Academy, og flere universiteter har også tatt undervisningsopplegget i bruk.

– Vi utvikler oss stadig og har nå et undervisningsopplegg for tilapia i tillegg til laks. Det er også aktuelt å utvide med andre arter. Vi har dessuten gjort alle prosedyrene til oppdrettsselskapet Lake Harvest om til film, og det er ganske banebrytende, sa Bergslien.

Ny Aqua Pub i siste kvartal

Etter at Eivind Helland fra BluePlanet hadde takket for tre fine presentajsoner, fikk deltakerne muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og snakke om løst og fast.

På grunn av smitteverntiltakene var det god plass rundt bordene, og selv om det ikke var lov til å «svinse rundt» eller henge i baren så kunne folk bytte plass ved bordene så lenge de holdt én meters avstand.

Stiim AquaPub arrangeres en gang i kvartalet, og dato for neste treff vil bli kunngjort på Stiims nettside, Facebook, LinkedIn og i nyhetsbrev i god tid på forhånd.