Oppdrettsnæringen i Norge er noe mange har en mening om, men færre har god kunnskap om. Nå har Stiim Aqua Cluster i samarbeid med BluePlanet Academy AS laget ti korte filmer som på en enkel måte besvarer spørsmål og formidler fakta om lakseoppdrett.

På denne siden finner du de ti filmene

Filmene kan fritt deles og videreformidles. Målet med filmene er å gi alle faktainformasjon om oppdrettsnæringen og øke det generelle kunnskapsnivået i befolkningen.

Faktafilmene er laget av BluePlanet Academy AS og består både av animasjoner og film. Hver film besvarer ett aktuelt spørsmål om lakseoppdrett og gir grunnleggende kunnskap til dem som ikke fra før kjenner godt til næringen. Her er en oversikt med lenker til hver enkelt film:

Hvorfor er det lavt CO2-utslipp i lakseproduksjon?

Hvorfor er Norge verdens beste land å produsere laks i?

Hvorfor er det viktig at laks ikke rømmer?

Hvorfor er det viktig at oppdretterne kontrollerer lakselusen?

Hvorfor er det forskjell på oppdrettslaks og villaks?

Hvorfor trenger du så lite areal for å produsere laks?

Hva spiser oppdrettslaksen?

Hvorfor vaksineres all laksefisk før den settes ut i sjøen?

Hvorfor er oppdrettslaks bra å spise?

Hvorfor bør vi øke produksjonen av mat i sjø?

Filmene setter søkelys på aktuelle tema som rømming, lakselus, fiskefór, forskjellen mellom villaks og oppdrettslaks og det globale behovet for å øke produksjonen av mat fra havet.

– Vi håper at både medlemmene i Stiim og andre vil bruke filmene til å spre kunnskap om den spennende og fremtidsrettede næringen vår, sier klyngeleder Trine Danielsen i Stiim Aqua Cluster.