Nora Krag er utdannet arealplanlegger og jobber i Prosjektil AS. I høst sørges bedriften for at hun fikk være med på Trainee Sørvest et ettårig program for unge og nyutdannede arbeidstakere. Prosjektil er medlem i Stiim, og Nora er derfor også Stiim Trainee og med på samlingene i regi av klyngen. Første halvår har Stiim Trainee hatt en samling på Havets Hus og traineene har deltatt på konferansen «Ny havbruksteknologi». I vår blir det to samlinger med bedriftsbesøk for å bli bedre kjent med havbruksnæringen.

– Det å ha kunnskapen i bedriften, at noen hos oss sitter med kunnskap om havbruk og havbruksteknologi, er en klar fordel, sier Marie Mjaaland. Hun er teamleder for området areal i Prosjektil og Noras mentor i traineeperioden.

Marie har tidligere vært veileder for masterstudenter, men det å være trainee-mentor var nytt for henne.

– Jeg synes traineeprogrammet har vært veldig interessant, i alle fall den delen jeg som mentor har deltatt på. Verktøyet mentor Fuelbox er noe vi også kan benytte på fagdager, avdelingsmøter og lignende, sier Marie. Fuelbox Mentor  er en boks som inneholder 176 åpne spørsmål for å sette i gang refleksjon og samtale rundt verdier, potensiale, muligheter og drømmer for der du er i livet akkurat nå.

Nora har også vært i kontakt med en leder fra en annen avdeling i Prosjektil som er interessert i å bruke verktøyet sammen med sine medarbeidere.

Bedre innsikt

Prosjektil har vært inne som ansvarlig søker på ett oppdrettsprosjekt, og et større landbasert prosjekt vil snart komme. Prosjektil håndterer alt fra reguleringsplaner, byggesøknad, prosjektering og byggeledelse innfor alle typer virksomhet. Som arealplanlegger er det i areal- og reguleringsfasen Nora jobber. Kunnskap om havbruksnæringen er svært relevant i forhold til regulering og planlegging av landbaserte oppdrettsanlegg.

– Jeg føler at at jeg har lært mye, selv om jeg så langt ikke har jobbet med oppdrettsanlegg. Blant annet var det veldig interessant å høre ordfører i Strand kommune snakke om betydningen av å sette av arealer til næringen. Jeg føler jeg har fått en mye bedre innsikt enn jeg hadde før, sier Nora.

Nye lokaler

Prosjektil har vokst under pandemien, og rundt påske i fjor flyttet cirka 85 ansatte til nye og fargerike lokaler i Forusbeen. Innflyttingsfesten er utsatt inntil videre, for de fleste ansatte er fortsatt på hjemmekontor.

Prosjektil har ganske mange faste aktiviteter for de ansatte. Før corona hadde de konkurranser, gikk tur og var på camping, spilte minigolf, fotballgolf og gikk ut og spiste. Både Marie og Nora gleder seg til det igjen blir «vanlige tider».

– Det er mye kjekkere å sitte på kontoret. Det å kunne snakke med kolleger fysisk og ikke via Teams er faktisk en ganske stor fordel, sier Marie.

Vårens samlinger i Trainee Sørvest er i regi av UiS, og i tillegg blir det to samlinger i regi av Stiim for de fire som er Stiim Trainee. Samlingene starter opp så snart smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig.

Les mer om Stiim Trainee her

For mer informasjon om Trainee Sørvest og Stiim Trainee kan du kontakte prosjektleder Christin Møller i Næringsforeningen i Stavanger eller Kirsti K. Sømme i Stiim Aqua Cluster.

Nora Krag

ALDER: 24 år

HJEMKOMMUNE: Sandnes

UTDANNING: Byggingeniør fra UiS med master i byplanlegging

STILLING: Arealplanlegger i Prosjektil og Stiim Trainee

Marie Mjaaland

ALDER: 39 år

HJEMKOMMUNE: Sandnes

UTDANNING: Byplanlegging, fordypning byggingeniør på UiS

STILLING: Teamleder på areal i Prosjektil og mentor for bedriftens trainee