Å få tak i den rette kompetansen og flinke, motiverte ansatte, kan være en utfordring i mange bransjer. I fjor startet Næringsforeningen i Stavanger og UiS opp Trainee Sørvest. Målet var å skaffe riktig kompetanse til regionen for å sikre vekst og omstilling, samt beholde de beste kandidatene fra regionen og tiltrekke toppkandidater fra andre ledende universitet og høgskoler.

Inger Tone Ødegård (t.v.) og Kristine Berg Marhaug ønsket de 15 deltakerne i traineeprogrammet velkommen.

I går inviterte prosjektleder Kristine Berg Marhaug og Næringsforeningen til oppstartsmøte med introduksjon til programmet, som starter opp nå og varer til sommeren 2022. Samlingen foregikk i Rosenkildehuset, næringsforeningens lokaler sentralt i Stavanger. I løpet av året som kommer, vil alle de 15 kandidatene få tilbud om å delta på en rekke konferanser og andre møter i regi av Næringsforeningen. Det blir også mentorsamlinger og kurs i presentasjonsteknikk og kultur, mangfold og innovasjon.

Nytt i år er at Stiim er med på Trainee Sørvest, og fire av de totalt 15 traineene som startet opp onsdag i denne uken er tilknyttet Stiims klyngebedrifter. De vil få egne samlinger for å bli bedre kjent med havbruksnæringen, Havets Hus og klyngen i tillegg til aktivitetene og fellesskapet i Trainee Sørvest.

To av årets fire Stiim Trainee skal arbeide i Global Maritime AS. De to er Jama Ali fra Sola og Magnus Ree fra Stavanger. Begge to er ingeniørutdannet og skal jobbe med mekanisk design i bedriften. Maren Aarthun konkurrerte med over 50 andre søkere og fikk jobben som trainee innen RAS R&D i AKVA Group. Nora Holmen Krag er Stiim Trainee nummer fire. Hun er trainee i Prosjektil AS og jobber som arealplanlegger.

I høst blir det en samling for Stiim Trainee-deltakerne i september med introduksjon til Havets Hus, Stiim-klyngen, Blue Planet og Blue Planet Academy. I november får de delta på Stiim og Norsk Industris konferanse «Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs». I tillegg er de selvsagt velkomne til å delta på klyngens medlemsaktiviteter som frokostmøter, Aqua Pub, fredagskaffe i Havets Hus.

Skal din bedrift øke bemanningen i 2022 og vil rekruttere dyktige nyutdannede unge med bachelor- eller mastergrad? Da er Trainee Sørvest og Stiim Trainee en mulighet du bør vurdere. Ta kontakt med oss på e-post for mer informasjon.

Her kan du lese mer om Stiim Trainee og Trainee Sørvest