Ingen steder i verden har det vært en så rask økning i produksjonen av atlantisk laks som på Island de siste årene. Lakseoppdrett i sjø foregår hovedsaklig i Vestfjordene og Østfjordene på Island, og i tillegg bygges det nå flere større landbaserte anlegg. Men samtidig er det signaler som tyder på at den raske veksten vil avta, og det er økende motstand mot sjøbasert oppdrett. Hvordan er utsiktene fremover og hvilke muligheter finnes på Island for norsk eksport av havbruksteknologi?

Bli bedre kjent med Islands oppdrettsnæring og muligheter for eksport på Stiim digitalt miniseminar 15. mars kl. 09:00-10:30. Miniseminaret arrangeres i Teams og er gratis for ansatte i Stiim Aqua Clusters medlemsbedrifter. Tittelen for miniseminaret er «Island som havbruksnasjon og muligheter for eksport»

Meld deg på miniseminaret 15. mars her

Sett av litt over en time fra 09:00-10:30 til å lære mer om Island som oppdrettsnasjon, om hvordan de med inngående kunnskap til området ser på mulighetene for videre vekst, og få lære mer om eksportfinans-muligheter på Island.

PROGRAM

09:00-09:05      Velkommen til Stiim digitalt miniseminar

09:05-09:20      Hovedlinjer oppdrett på Island, v. Silje Beite Løken, Den norske ambassaden i Reykjavik

09:20-09:35      Eksportmuligheter til Island: Hvordan dra nytte av det norske eksportfinansieringstilbudet? v. Marie Sørli, Eksfin

09:35-09:50      Icelandic aquaculture today and regulatory framework for the industry, Sigurgeir Bardarson, Fisheries Iceland (SFS)

09:50-10:05      The  early history of aquaculture in Iceland and future development potential, Arni M. Mathiesen, Iceland Ocean Cluster

10:05-10:20      Våre erfaringer og planer på Island, v. Stein Ove Tveiten, Arctic Fish

10:20-10:30      Oppsummering og takk for i dag

På miniseminaret har vi fått med oss Silje Beite Løken fra den norske ambassaden på Island som vil legge fram hovedlinjene innen fiskeoppdrett på Island. Marie Sørli fra Eksfin vil presentere Eksfin-prosjekter som er igangsatt på Island og fortelle om eksportfinans-muligheter.

Árni Matthias Mathiesen er en islandsk politiker med inngående kunnskap om oppbyggingen av havbruksnæringen på Island. Han var Islands finansminister fra 2005 til 2009, da Geir Haardes andre regjering gikk av. Før dette, fra 1999 til 2005 var han Fiskeri- og landbruksminister. Mathiesen ble valgt inn på Alltinget første gang i 1991, og var da den yngste representanten, med 33 år. 

Sigurgeir Bardarson fra den islandske organisasjonen Fisheries Iceland (SFS) har inngående kjennskap til næringen og skal holde innlegget «Icelandic aquaculture today and regulatory framework for the industry» på miniseminaret. Til slutt vil CEO Stein Ove Tveiten fra Arctic Fish fortelle om selskapets oppdrettsvirksomhet og videre planer på Island.

Stiim Aqua Cluster startet i 2021 det eksportrettede programmet «Eksport i kikkerten» for klyngens medlemsbedrifter. I fjor arrangerte Stiim en eksportrettet tur for teknologileverandører til Færøyene. Nå videreføres «Eksport i kikkerten» 20.-23. mars i år med en tur til Island der åtte norske leverandørselskap blir med for å presentere seg for Islandske oppdrettsselskap.

Klyngen gjennomførte i januar en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene for å kartlegge ønsket om eksportrettede aktiviteter i Stiim-regi. Turen til Island er et resultat av tilbakemeldingene fra medlemsbedriftene som besvarte undersøkelsen.

Klikk her for påmelding