Stiim Aqua Cluster samarbeider med Næringsforeningen i Stavanger og programmet Trainee Sørvest, og vi har en egen «havbruksmodul», Stiim Trainee, med egne samlinger for de som er trainee i klyngens medlemsbedrifter. Neste traineeperiode starter høsten 2023, men det er allerede mulig å melde sin interesse for programmet til prosjektleder Christin Møller i Næringsforeningen i Stavanger.

28. september kl. 11:15-12:15 arrangerer Innovasjonspark Stavanger, Næringsforeningen og Stiim informasjonsmøte om Trainee Sørvest og Stiim Trainee i Havets Hus, Richard Johnsensgt. 4 i Stavanger. Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj.

Meld deg på informasjonsmøtet 28. september

Gjennom Trainee Sørvest får bedriftene får profesjonell hjelp til å rekruttere topp kompetanse, og trainee-kandidatene deltar på Næringsforeningens og UiS sitt program. I tillegg har Stiim arrangere egne samlinger og nettverksaktiviteter slik at traineene får et godt innblikk i havbruksnæringen og kunnskap om klyngen.

De som tas inn i programmet er nyutdannede med bachelor- eller mastergrad og inntil tre års arbeidserfaring.

Bedriftene får velge blant de mest kompetente kandidatene fra landets ledende universitet og høyskoler, og søkertallene til traineestillingene er høye. Rekrutteringsfirmaet kartlegger og velger ut aktuelle kandidater, men bedriften tar selv en avgjørelse i forhold til hvilken kandidat de ønsker.

Trainee-ansettelsen gjelder for ett år, men erfaringsvis ønsker de fleste bedriftene å tilby fast ansettelse etter at trainee-perioden er over.

Deltakerne i fjorårets Stiim Trainee-program hadde to ekskursjoner for å besøke aktører innen havbruksnæringen. Urchonomics, som driver oppdrett av kråkeboller i Rogaland Havbrukspark på Finnøy, var ett av stoppestedene på turen i mai.