– Vi ønsker en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen og har et sterkt fokus på innaskjærs teknologi, innledet Alf Reidar Sandstad fra Seafarming Systems på Stiim Aqua Clusters frokostseminar 18. mars.

Seafarming Systems har bygget fire Aquatraz-konstruksjoner og går trolig i gang med den femte høsten 2021. Aquatraz er en robust konstruksjon med stiv struktur. Navnet spiller på fengselsøya Alcatraz utenfor San Francisco, øya som var kjent fordi den var umulig å rømme fra. Sandstad fortalte at det å utelukke rømming hadde topp prioritet under utviklingen av Aquatraz-konseptet, derav navnet.

Seafarming Systems har også utviklet konseptet Aquantum Leap. Aquantum Leap finnes både i form av et lukket oppdrettsanlegg for laksesmolt i sjøen, bestående av seks merder, og Aquantum 500K som smolten kan flyttes over i etter en stund. Aquantum 500Khar 500.000 kubikkmeter vann i lukket anlegg. Seafarming Systems fikk i 2019 avslag fra Fiskeridirektoratet på søknad om utviklingstillatelser til Aquantum Leap-konseptet, men venter på behandling i departementet.

– Vi tror at lukkede anlegg har en fremtid ved at en kan ha høyere tetthet og dermed bli konkurransedyktige på pris, sa Sandstad i sin presentasjon.

Flytende gjennomstrømsbasseng

Jan Ove Midthun fra Stadion Laks var neste innleggsholder på Stiims frokostseminar. Framo og Lingalaks er blant aktørene som nå satser på utviklingen av Stadionbasseng. Og mens Aquatraz har fått navnet sitt fr Alcatraz, så har det flytende gjennomstrømsbassenget Stadionbasseng fått sitt navn fordi det i utformingen minner om en idrettsstadion.

Jan Ove Midthun fortalte at Stadionbasseng er et bærekraftig konsept der utviklerne har hatt fokus på fiskehelse og redusert belastning på omgivelsene.

Stadionbassengs betongstruktur er på 117 x 37 x 17 meter, med luftfylt midtseksjon som gir oppdrift og en luftfylt kanal rundt siden for stabilitet. Anlegget skal ha vannsirkulasjon på 15 m3 per sekund. Konstruksjonen går 15 meter ned i sjøen og kan ta inn vann fra tre ulike dybder, og vannet tas ut i innersvingen i bassenget. Det legges også opp til slamfangst og at slammet kan disponeres for etterbruk.

– Vi er i gang med forprosjektering av Stadionbasseng og har allerede en del kontrakter på gang, kunne Jan Ove Midthun fortelle.

Grønn energi til havs

Viewpoint Aqua var det tredje selskapet som presenterte seg, ved daglig leder Kåre Olav Krogenes. Han deltok digitalt fra Haugesund i tråd med gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

Viewpoint Aqua sitt konsept Viewpoint Spidercage er en konstruksjon for havbruk i eksponert farvann. Eksteriøret på konstruksjonen får en diameter på 108 meter, og ytterbarrieren blir 24 meter høy. Det inkluderer et 12 meter dypt beskyttelsesskjørt under vann og 12 meter over vann. Anlegget har HIV-kompensering for å dempe belastningen på noten.

– Det legges opp til at anlegget skal kunne betjenes fra fóringssentralen, men det vil ha daglig inspeksjon så sant værforholdene tillater det, fortalte Krogenes.

Viewpoint Spidercage er også designet slik at den skal kunne hente 60 prosent av energibehovet fra fornybar energi fra vind, sol og bølger. Spidercage skal plasseres i Lovund og Træna på Hs bølgehøyde 8. Det vil si at gjennomsnittshøyden av de 1/3 høyeste målte bølgene i området er på 8 meter.

Viewpoint Spidercage er designet for å tåle Hs bølgehøyde 8. Det åpner for matproduksjon og fiskeoppdrett i nye og mer bølgeeksponerte områder.

Viewpoint Aqua har nå ute en anbudsrunde som skal avsluttes i neste uke. Blant dem som har gitt anbud er noen norske selskap, men også leverandører fra Europa og Asia. Målet er å ha Spidercage klar til første innsett av fisk i august-september 2023.

Neste frokostseminar 15. april

Stiims frokostseminarer har de siste månedene blitt en populær arena for læring, presentasjon av klyngens medlemsbedrifter og en trygg nettverksarena. Av hensyn til smittevernet har det fysiske seminaret på Ullandhaug et begrenset antall deltakere. Den digitale versjonen av frokostseminaret passer både for dem som ikke vil eller kan delta fysisk og for medlemmer som bor andre steder i landet.

Neste frokostseminar i regi av Stiim arrangeres i Innovasjonsparken på Ullandhaug torsdag 15. april fra klokken 07:30-08:30. Hvilke medlemsbedrifter som får presentere seg da vil bli kunngjort senere, sammen med informasjon om påmelding. Vi tar forbehold om at det kan bli nødvendig å gjøre frokostseminaret om til et heldigitalt arrangement dersom smittesituasjonen og retningslinjene endres.

Blir det lenge å vente til 15. april, anbefaler vi det digitale arrangementet «Kapital og finansiering i havbruksnæringen» i regi av Stiim og DNB Stavanger tirsdag 23. mars. Du kan lese mer om arrangementet her